SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Philosophical Propedeutics - AFS100598
Title: Filosofický proseminář
Guaranteed by: Institute of Philosophy and Religious Studies (21-UFAR)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2023
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 6
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Additional information: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=15291
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Robert Roreitner
Teacher(s): Mgr. Robert Roreitner
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Robert Roreitner (13.09.2022)

Hlavním cílem kursu je seznámit studenty prvního ročníku bakalářského studia filosofie s těžištěm bakalářského studijního plánu, tj. s tzv. základními kursy a zejména s povahou a obsahem příslušných tzv. "komisionálních" ústních zkoušek (v případě historických kurzů), resp. písemných prací (v případě kurzů systematických). Kromě toho se studenti seznámí s podobou studijního plánu a strategiemi jeho úspěšného plnění a budou jim zprostředkovány některé základní akademické znalosti a dovednosti (umění argumentace, práce s odbornými texty, citování, psaní abstraktů a seminárních prací).

Kurs je určen primárně pro studenty prvního ročníku. Předběžný plán je následující (změny jsou vyhrazeny a účastníci kursu na ně budou včas upozorněni):

Program prosemináře:
1. týden (6. 10.) organizační pokyny; informace o vztahu a kompatibilitě Filosofického prosemináře a Prosemináře akademické práce; představení tutorů
2. týden (13. 10.) vyhledávání sekundární literatury; exkurze do knihoven
3. týden (20. 10.) prezentace základního kurzu 1: Praktická filosofie
4. týden (27.10) zásady citování
5. týden (3. 11.) prezentace základního kurzu 2: Antická filosofie
6. týden (10. 11) prezentace základního kurzu 3: Současná teoretická filosofie
7. týden (24. 11.) prezentace základního kurzu 4: Středověká filosofie
8. týden (1. 12.) technika psaní větších prací
9. týden (8. 12.) prezentace základního kurzu 5: Novověká filosofie
10. týden (15. 12.) prezentace základního kurzu 6: Hraniční témata filosofie
11. týden (22. 12.) praxe argumentování
12. týden (6. 1.) filozofické abstrakty, etika akademické práce a další témata na pomezí Filosofického semináře a Prosemináře akademické práce;
Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Robert Roreitner (13.09.2022)

K udělení zápočtu je třeba splnit následující podmínky:

- pravidelná účast (nejvýše 3 absence)

- řádné a včasné vypracování 4 domácích úloh (úlohy budou zadávány průběžně v rámci každé prezentace základního kurzu; je třeba je určenému pedagogovi odevzdat vždy nejpozději do 14 dnů po příslušné prezentaci; případné další, opravené verze domácích úloh je třeba odevzdat vždy do jednoho týdne od obdržení připomínek)

Všechny povinnosti je zapotřebí splnit a zápočet získat nejpozději do 31. ledna 2022

 

Literature - Czech
Last update: Mgr. Robert Roreitner (19.09.2020)

Bude zadána v rámci jednotlivých prezentací.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Robert Roreitner (20.10.2022)

Program prosemináře:

1. týden (6. 10.)             organizační pokyny; informace o vztahu a kompatibilitě Filosofického prosemináře a Prosemináře akademické práce; představení tutorů

2. týden (13. 10.)           vyhledávání sekundární literatury; exkurze do knihoven

3. týden (20. 10.)           prezentace základního kurzu 1: Praktická filosofie

4. týden (27.10)             prezentace základního kurzu 2: Antická filosofie, exkurze do knihovy ÚFaR

5. týden (3. 11.)             zásady citování

6. týden (10. 11)            prezentace základního kurzu 3: Současná teoretická filosofie

7. týden (24. 11.)           prezentace základního kurzu 4: Středověká filosofie

8. týden (1. 12.)             prezentace základního kurzu 5: Novověká filosofie

9. týden (8. 12.)             prezentace základního kurzu 6: Hraniční témata filosofie

10. týden (15. 12.)         praxe argumentování

11. týden (22. 12.)         technika psaní větších prací

12. týden (6. 1.)             filozofické abstrakty, etika akademické práce a další témata na pomezí Filosofického semináře a Prosemináře akademické práce;

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html