SubjectsSubjects(version: 845)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Logic - Advanced Seminar - summer term - AFS100220
Title in English: Rozšiřující cvičení z logiky - letní semestr
Guaranteed by: Institute of Philosophy and Religious Studies (21-UFAR)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2018
Semester: summer
Points: 2
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2 C [hours/week]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Vít Punčochář, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Vít Punčochář, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Vít Punčochář, Ph.D. (04.01.2013)
Podpůrný seminář k úvodnímu kurzu logiky. Jeho cílem je v první řadě osvojit si a prakticky prohloubit látku probranou v základním kurzu. To spočívá ve společném řešení rozšířené sady úloh a případné diskuzi či zopakování nejasných a obtížných partií výkladu. Obojí by se mělo odvíjet od individuálních potřeb účastníků. Podle zájmu je také možné podrobněji se věnovat tématům, na která v základním kurzu nezbyl čas či která byla pouze informativně zmíněna, od filosofických přes matematická po čistě formální. Absolvování rozšířeného cvičení není podmínkou k získání atestace z úvodního kurzu logiky. Cvičení jsou určena těm posluchačům, kteří chtějí nabýt praktické jistoty, že látku zvládli a/nebo mají hlubší zájem o logiku.
Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Vít Punčochář, Ph.D. (04.01.2013)

Podmínkou úspěšného absolvování kurzu je pravidelná účast (maximálně 3 absence) a řešení domácích úkolů.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html