SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
BA Seminar I - AFS100197
Title: Bakalářský seminář
Guaranteed by: Institute of Philosophy and Religious Studies (21-UFAR)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2023
Semester: both
Points: 2
E-Credits: 6
Examination process:
Hours per week, examination: 0/2, C [HT]
Capacity: winter:unknown / unlimited (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Mgr. Ondřej Švec, Ph.D.
doc. Jakub Jirsa, Ph.D.
Teacher(s): doc. Jakub Jirsa, Ph.D.
doc. MUDr. Štěpán Špinka, Ph.D.
Mgr. Ondřej Švec, Ph.D.
Interchangeability : AFS100011
Annotation -
Last update: Mgr. Ondřej Švec, Ph.D. (20.09.2023)
A seminar in which students present for discussion their B.A. thesis.
Literature - Czech
Last update: Mgr. Ondřej Švec, Ph.D. (02.10.2023)

Podklady k semináři budou dostupné v moodle na adrese: 

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=15509

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Ondřej Švec, Ph.D. (13.09.2023)

Zápočet získává student za pravidelnou aktivní účast na semináři, prezentaci své vlastní práce a přípravu kritického komentáře k prezentaci alespoň jednoho z dalších účastníků. 

Standardní formou je prezentace minimálně jedné ucelené kapitoly bakalářské práce.

Náhradní formou je splnění dvou ze tří povinností:

(a) prezentace anotace bakalářské práce v rozsahu cca 0,5 normostrany;

(b) prezentace komentované osnovy práce v rozsahu cca 2 normostran;

(c) interpretace vybraných textů z primární literatury, z nichž bude bakalářská práce vycházet.  

Kromě výše uvedených povinností zdůrazňujeme, že podmínkou úspěšného splnění bakalářského semináře je zadání vlastní bakalářské práce do 31. října daného ak. roku. 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html