SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Teaching Practice - AFRV3063
Title: Pedagogická praxe
Guaranteed by: Institute of Romance Studies (21-URS)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2019
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process:
Hours per week, examination: 0/0, C [HT]
Extent per academic year: 21 [days]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Mgr. Magdalena Kučerová, Ph.D.
Annotation - Czech
ZS -/-
LS 21 dní Z

Praktická aplikace a ověření znalostí nabytých v předmětu didaktika a příslušném semináři. Získání a rozvinutí dalších dovedností nutných k vlastnímu vedení vyučovacích hodin. V těsné návaznosti na teoretickou výuku má praxe přispět k celkové profesní přípravě studentů.
Last update: Loucká Hana, PhDr., CSc. (12.09.2011)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html