SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Teaching in a Language Course - AFR600012
Title: Vedení jazykového kroužku
Guaranteed by: Institute of Romance Studies (21-URS)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2019 to 2023
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process:
Hours per week, examination: 0/0, C [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Mgr. Magdalena Kučerová, Ph.D.
Mgr. Míla Janišová
Annotation - Czech
Obsah je realizován formou pravidelné výuky francouzštiny na ZŠ, SŠ nebo VŠ. Může se jednat i o vedení volitelné aktivity na rozvoj francouzského jazyka (např. divadelní kroužek pěvecký kroužek apod.), popřípadě doučování či asistovanou výuky. Je tak zajištěna návaznost vyučovacích hodin, a tedy možnost hlubšího poznání žáků, vidění souvislostí v procesu učení se/vyučování a provázanosti všech činitelů vyučování. (Výhody oproti modelu blokových studentských pedagogických praxí). Student/ka bude připravovat a realizovat výuku francouzštiny ve spolupráci s pověřeným pracovníkem příslušné školy a konzultovat ji s oborovým didaktikem katedry na základě písemných příprav a pedagogického deníku.

V případě karantény nebo jiné mimořádné situace bude distanční výuka realizována dle domluvy a možností.
Last update: Pastyříková Iveta, Mgr. (08.08.2023)
Aim of the course - Czech

Cílem je zajištění návaznosti vyučovacích hodin v delším časovém rámci, a tedy možnost hlubšího poznání žáků, vidění souvislostí v procesu učení se/vyučování a provázanosti všech činitelů vyučování. (Výhody

oproti současnému modelu blokových studentských pedagogických praxí)

Last update: Kučerová Magdalena, Mgr., Ph.D. (29.09.2020)
Literature - Czech

Bertocchini, P., Constanzo, E. Manuel d´autoformation. À l´usage des professeurs de
langues. Paris, Hachette, 1989.
Courtillon, J. Élaborer un cours de FLE. Paris, Hachette, 2003.
Cuq, J.-P., Gruca, I. Cours de didactique du français langue étrangere et seconde.
Čapek, R. Moderní didaktika, lexikon výukových a hodnotících metod. Praha, Grada, 2015.

Last update: Pastyříková Iveta, Mgr. (08.08.2023)
Requirements to the exam - Czech

- absolvování praxe

- reflexe praxe na základě záznamů, deníku apod.

- zapojení didaktického portfolia 

Last update: Kučerová Magdalena, Mgr., Ph.D. (14.09.2020)
Syllabus - Czech

 26 hodin přímé či asistované  výuky francouzštiny na zvolené škole (zvolené po konzultaci s oborovým didaktikem)

Last update: Kučerová Magdalena, Mgr., Ph.D. (14.09.2020)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html