SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Literature: Multiple Ways of Reflecting the Being - AFR500105
Title: Literatura jako mnohost nastavení k světu
Guaranteed by: Institute of Romance Studies (21-URS)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2016
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 8
Examination process: winter s.:
summer s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, --- [HT]
summer s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: doc. PhDr. Václav Jamek
Class: Exchange - 09.2 General and Comparative Literature
Interchangeability : AFR10052
Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Výklad staví na myšlence literatury jako "místa", v němž se ztvárňuje slovem zkušenost člověka ve své mnohosti a
různorodosti. Toto místo je společné a sdílené, ale sestává z množství jednotlivých a jedinečných vkladů, protože
zkušenost vzniká jen nastavením a prací zakoušejícího a reflektujícího individuálního vědomí, je však také
opracovávána střetem s jinými zkušenostmi (bezprostředními i různě již kodifikovanými) setkávajícími a
ovlivňujícími se v životě pospolitém, který je přece hlavním utvářejícím činitelem zkušenosti vůbec.
Francouzská literatura - vymezená společenstvím jazyka i osudu, tak jako všechny literatury - je tedy místem
příjmu, do něhož se ukládají všechna slovesná díla vytvořená ve francouzštině. Není to však místo indiferentní,
kterému je každé zkušenostní nastavení stejně dobré, pokud je znamenitě zpracované; literatura je také místem
moci, vytváří si jistý systém obecných představ, na jejichž základě některá "nastavení k světu" povzbuzuje či
prosazuje a jiná znehodnocuje či potlačuje, a v závislosti na tom nastavuje nakonec i kritéria znamenitosti tvarové.
Tak historicky vzniká typická konfigurace různých národních literatur; ve Francii pak byla tato obecná utvářející vůle
zvlášť silná a účinná a modelovala literaturu do výrazných dominant, ale také odsoudila do více či méně trvalého
stínu řadu jiných, "nežádoucích" dimenzí.
Přednáška bude v první části zamyšlením nad těmito obecnými rysy francouzské literatury a vynasnaží se
postihnout konfiguraci, jež je jí vlastní a v níž je uloženo bohatství "všelikého nastavení" k světu. Druhou součástí
přednášky bude několik důkladnějších pohledů k "zvláštnímu nastavení" jednotlivých tvůrců.
Seminární část předpokládá aktivní přípravu k analýze vybraných textů.

Pro vykonání atestace z tohoto předmětu mají studenti právo na jeden řádný a dva opravné termíny.
Last update: Voldřichová - Beránková Eva, prof. PhDr., Ph.D. (12.10.2012)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html