SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Introductory observation practice - AFR211001
Title: Úvodní náslechová praxe
Guaranteed by: Institute of Romance Studies (21-URS)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2019
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 2
Examination process:
Hours per week, examination: 0/0, C [HT]
Extent per academic year: 13 [hours]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Mgr. Magdalena Kučerová, Ph.D.
Mgr. Míla Janišová
Annotation - Czech
Úvodní náslechová praxe je součástí bakalářského studia učitelství a představuje v systému pedagogických praxí úvodní typ praxe, jehož účelem je prvotní seznámení se se změnou role ve školském prostředí, zvykání si na pohled z jiné perspektivy, ale i s problematikou a cíli pedagogické praxe jako takové.
Úvodní náslechová praxe se zaměřuje především na reflexi prvních zkušeností adeptů učitelství
s realitou škol, s legislativním rámcem školy a s jejím prostředím, přičemž student je zejména v roli pozorovatele pedagogického dění. Na základě tohoto typu praxe by se měl osvojit způsoby kritické reflexe školního prostředí, a to z různých úhlů pohledu vzhledem k předmětu pozorování.
Tento typ praxe plní funkci formativní (motivace k profesi a ke studiu teoretických pedagogicko-psychologických disciplín), funkci informativní (rozvoj konkrétních představ studentů o pedagogických jevech, vnímání pracovní a sociální atmosféry škol, ilustrace a verifikace teoretické výuky) a funkci instrumentální (utváření pozorovacího citu a rozvíjení dovednosti pedagogicky „vidět a slyšet“, dovednosti orientovat se v pedagogických situacích a pozorované jevy dokumentovat.

Předmět se realizuje formou společných náslechů ve vybraných hodinách francouzštiny a následnou reflexí a diskuzí s vyučujícími. Doporučené plnění v letním semestru.
Last update: Janišová Míla, Mgr. (27.01.2022)
Course completion requirements - Czech
    • absolvování úvodního semináře na fakultě (2 hodiny)
    • absolvování náslechů (3 školy/vyučující x 3 náslechové hodiny)
    • absolvování závěrečného semináře na fakultě (2 hodiny)
Last update: Janišová Míla, Mgr. (27.01.2022)
Literature - Czech

Národní program rozvoje vzděláván v ČR.  Praha: UIV, 2001 (tzv.Bílá kniha).

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020

Výstupy projektu Cesta ku kvalitě 2011

Manuály evaluačních nástrojů    http://www.nuov.cz/ae/manualy-evaluacnich-nastroju

Evaluační nástroje: http://www.nuov.cz/ae/evaluacni-nastroje

 

Další doporučená literatura:

Vašťatková, J.: Úvod do autoevaluace školy. Olomouc: UP, 2006. ISBN 80-244-1422-8 Info

Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů v základním vzdělávání. Praha: VÚP, 2005. ISBN 80-87000-03-X Info

Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů na gymnáziích. Praha: VÚP, 2007. ISBN 978-80-87000-13-7 Info

Metodického portálu www.rvp.cz k tématu autoevaluace

Last update: Janišová Míla, Mgr. (27.01.2022)
Syllabus - Czech

Syllabus a předběžný časový harmonogram:

1)      Úvodní seminář - 27. února 2024 v 17h30

2)      1. observace - 5. března 2024 8.30-12.10

4)      2. observace 

6)      3. observace 

8)      Závěrečný seminář 

Last update: Janišová Míla, Mgr. (16.02.2024)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html