SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Language Seminar IV - AFR111008
Title: Langue pratique IV
Guaranteed by: Institute of Romance Studies (21-URS)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2023
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: French
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Magdalena Kučerová, Ph.D.
Lisa Frankel, M.A.
Teacher(s): Lisa Frankel, M.A.
Mgr. Magdalena Kučerová, Ph.D.
Pre-requisite : AFR111007
Annotation - Czech
Kurzy Langue pratique III a IV jsou vedeny dvěma vyučujícími (viz blíže oddíl Pokyny k zápisu).

Kurz Mgr. Míly Janišové je zaměřen na:
- využívání jazykových prostředků v komplexním projevu (gramatika, lexikum a frazeologie, syntaktické prostředky);
- prohloubení schopnosti porozumět autentickému mluvenému textu a dále s ním pracovat (résumé, synthese...);
- prohlubování aktivních mluvních dovedností.
Last update: Janišová Míla, Mgr. (27.01.2022)
Course completion requirements - Czech

MODALITÉS DE CONTRÔLE pour le cours de Míla Janišová

a) Préparation régulière aux séminaires et participation active au travail

 (Préparation des actualités  ;  travail avec les documents ; préparation des devoirs écrits)

b) Controle continu:

-          3 productions orales dont 2 résumés des actualités avec repérage du lexique clé et 1 présentation courte (10 minutes de monologue continue) sur un theme libre

-          2 écritures (textes courts)

c) Controle final:

- Test grammatical et lexical autour des éléments traités

- Contrôle de la compréhension orale – niveau B2/C1

Last update: Janišová Míla, Mgr. (27.01.2022)
Literature - Czech

Bibliografie pour le cours de Míla Janišová:

Edito B2 (éd. 2015), Didier, Paris

Alter ego B2, Hachette, Paris

Grégoire, Maia, Kostucki, Alina, Grammaire progressive du français, Clé international, Paris 1995

de Salins, G.-D., Grammaire pour l´enseignement / apprentissage du FLE, Didier / Hatier, Paris 1996

de Salins, G., Dupré La Tour, S., Exercices de grammaire pour le perfectionnement, Hatier / Didier, Paris 1991

Gohard - Radenkovic, A., L´écrit, stratégies et pratiques, Clé international, Paris 1995

Last update: Janišová Míla, Mgr. (27.01.2022)
Requirements to the exam - Czech

MODALITÉS DE CONTRÔLE 

a) Préparation régulière aux séminaires et participation active au travail

 (Préparation des actualités  ;  travail avec les documents ; préparation des devoirs écrits)

b) Controle continu:

-          3 productions orales dont 2 résumés des actualités avec repérage du lexique clé et 1 présentation courte (10 minutes de monologue continue) sur un theme libre

-          2 écritures (textes courts)

c) Controle final:

- Test grammatical et lexical autour des éléments traités

- Contrôle de la compréhension orale – niveau B2/C1

- Examen de production orale

Last update: Janišová Míla, Mgr. (27.01.2022)
Entry requirements - Czech

Pro zapsání do kurzu Langue pratique III je požadováno splnění kurzů Langue pratique I a II. Pro zapsání do kurzu Langue pratique IV je požadováno splnění kurzů Langue pratique III a III.

Předpokládaná vstupní úroveň podle Evropského referenčního rámce pro jazyky je B2.

Last update: Janišová Míla, Mgr. (27.01.2022)
Registration requirements - Czech

Semináře Langue pratique III a IV jsou zajišťovány dvěma vyučujícími. Oba semináře jsou pro studenty Francouzské filologie povinné, mohou si však zvolit pořadí vyučujících. V praxi to znamená, že zapíše-li se student/ka v ZS do semináře vedeného Mílou Janišovou, musí v LS absolvovat seminář s francouzským lektorem a naopak. V každém případě bude seminář v ZS zapsán jako Langue pratique III a v LS jako Langue pratique IV.

Last update: Janišová Míla, Mgr. (27.01.2022)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html