SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Essay (French linguistic) - AFR10061
Title: Písemná práce z lingvistiky francouzštiny
Guaranteed by: Institute of Romance Studies (21-URS)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2022
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 10
Examination process:
Hours per week, examination: 0/0, Ex [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
can be fulfilled in the future
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: doc. Mgr. Radka Mudrochová, Ph.D.
Mgr. Magdalena Kučerová, Ph.D.
PhDr. Olga Nádvorníková, Ph.D.
Annotation - Czech
V písemné práci z lingvistiky student prokazuje schopnost prezentovat ve francouzštině vybraný jazykový problém – kriticky shrnout dostupnou odbornou literaturu (při zachování jednotné citační normy) a představit jeho propojení s výukou francouzštiny. Práce musí být v rozsahu 8-10 stran a obsahovat seznam použité literatury. Téma student musí předem konzultovat s vybraným vyučujícím.
Last update: Mudrochová Radka, doc. Mgr., Ph.D. (18.05.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html