SubjectsSubjects(version: 850)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Practical Phonetics Seminar II - AFR10005
Title in English: Fonetická cvičení II
Guaranteed by: Institute of Romance Studies (21-URS)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2019
Semester: summer
Points: 2
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/1 C [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: French
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: AFR111002
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. PhDr. Tomáš Duběda, Ph.D.
Class: Exchange - 09.3 Linguistics
Interchangeability : AFR210002
Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: doc. PhDr. Tomáš Duběda, Ph.D. (29.09.2011)
Náplní seminářů je praktická aplikace poznatků získaných v přednáškách a rozvoj vlastních řečových a percepčních dovedností. Cvičení jsou zaměřena na analýzu fonetických jevů, imitaci vzorových nahrávek (jak strukturovaných cvičení, tak autentických textů) i na vlastní produkci. Součástí seminářů je vlastní nahrávka studentů s následným kritickým rozborem. Výslovnost studentů je průběžně korigována.
Literature - Czech
Last update: doc. PhDr. Tomáš Duběda, Ph.D. (29.09.2011)

Základní literatura

Charliac, L., Motron, A.-C., Phonétique progressive du français, CLE, 1999 (vč. zvukových nahrávek)

Dohalská, M., Schulzová, O: Fonetika francouzštiny, Karolinum, Praha 2008 (vč. zvukových nahrávek)

Léon, P., Phonétisme et prononciations du français, Nathan, Paris 1992

Martinet, A., Walter, H., Dictionnaire de la prononciation française dans son usage réel, France-Expansion, Paris 1973

Warnant, L., Dictionnaire de la prononciation française dans sa norme actuelle, Duculot, Paris 1987

Další literatura

Fónagy, I., L’accent français: accent probabilitaire (Dynamique d’un changement prosodique), in: L’accent en français contemporain, Didier, Ottawa 1979

Lacheret-Dujour, A., Beaugendre, F., La prosodie du français, CNRS Langage, Paris 1999

Léon, P., Précis de phonostylistique, Nathan, Paris 1993

Martin, Ph., Intonation du français, Armand Colin, 2009

Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. PhDr. Tomáš Duběda, Ph.D. (11.10.2016)

Podmínky získání zápočtu:

a) min. 70% docházka;

b) transkripční test

c) čtení připraveného textu.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html