SubjectsSubjects(version: 920)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Translation seminar of nonliterary texts - AFN201021
Title: Překladatelský seminář neliterárních textů
Guaranteed by: Institute of Germanic Studies (21-UGS)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2022
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Jan Dlask, Ph.D.
Mgr. Lenka Fárová, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Jan Dlask, Ph.D.
Mgr. Lenka Fárová, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Jan Dlask, Ph.D. (26.09.2022)
Seminář je zaměřen na základní orientaci v problematice překladu z finštiny do češtiny a na překlady různých druhů neliterárních textů. Student získá v průběhu práce v semináři s různými typy textů nezbytné základy překladatelské práce.
Aim of the course - Czech
Last update: Mgr. Jan Dlask, Ph.D. (26.09.2022)

Cílem je seznámit studenty s co nejširším spektrem možných překladatelských zadání tak, aby si uvědomili rozdíly v překladatelském přístupu podle typu textu.

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Jan Dlask, Ph.D. (26.09.2022)

Po teoretickém úvodu seminář předpokládá aktivní účast studentů na zpracování překladů a diskusi o překladatelských řešeních a přístupu podle typů textů.

Literature - Czech
Last update: Mgr. Lenka Fárová, Ph.D. (08.06.2022)
Základní studijní literatura:
Levý, J.: Umění překladu. Praha, Ivo Železný 1998.

Další odborná literatura:
BASNETT, S.: Teoksesta toiseen. Tampere: Vastapaino 1995 ISBN 951-9066-93-4.

OITTINEN R.: Kääntäjän karnevaali. Tampere: Tampere University Press 1995.

Piehl, A., Vihonen, I. (ed.): Vuosikymmen EU-Suomea, Helsinki: KOTUS 142, 2006.

Piehl, A., Vihonen, I.: Käännetäänkö tekstisi, tulkataanko puheenvuorosi? Helsinki: KOTUS 139, 2006.

Překládání a čeština (kolektiv autorů), Praha 1994, 2003.

KRIJTOVÁ, O.: Pozvání k překladatelské praxi, Praha 1997 ISBN 80-7184-215-X.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Jan Dlask, Ph.D. (26.09.2022)

Tematické okruhy:
1. Z historie teorie překladu. Jazyk a kultura.
2. Ekvivalence, paralelní texty.
3. Tři základní fáze překladatelovy práce.
4. Obecné texty (dopis, zpráva atp.).
5. Úřední dokumenty.
6. Jazyk EU.
8. Odborný text.
9. Reklamní text Text a obraz.
10. Próza.
11. Poezie.
12. Drama.
13. Film.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html