SubjectsSubjects(version: 920)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Language III - Course of Finnish Language - AFN201007
Title: Kieli III - Suomen kielen kurssi III
Guaranteed by: Institute of Germanic Studies (21-UGS)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2022
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/4, Ex [HT]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Finnish
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Lenka Fárová, Ph.D.
Yrjö Lauranto, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Lenka Fárová, Ph.D.
Aim of the course - Czech
Last update: Mgr. Lenka Fárová, Ph.D. (18.06.2021)

Cílem předmětu je dokončit výklad základních gramatických jevů finského jazyka a vést studenty tak, aby mohli studovat základní studijní materiály oboru v originálu a dostali na úroveň A2-B1 SERR v porozumění textu slyšeného i psaného.

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Lenka Fárová, Ph.D. (18.06.2021)

Aktivní účast na hodinách, vypracovávání průběžně zadávaných úkolů (písemných i ústních).

Písemná i ústní zkouška.

Literature - Czech
Last update: Mgr. Lenka Fárová, Ph.D. (18.06.2021)

Kielitoimiston sanakirja. (https://www.kielitoimistonsanakirja.fi/)

LINDROOS, H.: Finština nejen pro samouky. Praha: Leda 2002. ISBN 80-7335-000-9.

SILFVERBERG, L.: Suomen kielen jatko-oppikirja. Loimaa: Finn Lectura Oy 1991. ISBN 951-8905-18-5

LINDROOS, H.: Suomi-tšekki-suomi sanakirja. Porvoo -Helsinki -Juva: WSOY 1984. ISBN 951-0-08745-9.

Suomen perussanakirja.

WHITE, L.: Suomen kielioppia ulkomaalaisille. FinnLectura 1997. ISBN 951-8905-65-7

LINDROOS, H., ČERMÁK, F.: Stručná mluvnice finštiny. Praha: FF UK 1982.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Lenka Fárová, Ph.D. (07.10.2021)


1. Komparativ a superlativ adjektiv a adverbií.
2. Pasivum préterita, kondicionál minulý, pasivní tvary kondicionálu
3. Přehled participií; Aktivní participia
4. Pasivní participia
5. Vedlejší věty vztažné
6. Pluskvamperfektum, přehled tvarů imperativu
7. Záporná zájmena, abessiv, MA-infinitiv v abessivu, záporné sufixy adjektiv
8. Agentní participium, postpozice

9. Instruktiv, E-infinitiv
10. Přehled minulých a záporných tvarů pasíva
11. Potenciál přítomný a minulý
12. Nahrazování vedlejších vět (lauseenvastikkeet)
13. Další typy konstrukcí nahrazujících vedlejší věty

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html