SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Bachelar Seminar - AES100157
Title: Bakalářský seminář I
Guaranteed by: Department of Aestetics (21-KEST)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2023
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: AES500205
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. PhDr. Miloš Ševčík, Ph.D.
Mgr. Ondřej Dadejík, Ph.D.
Mgr. Štěpán Kubalík, Ph.D.
Interchangeability : AES100158
Is pre-requisite for: AES100158
Annotation - Czech
Seminář se zaměří na kontrolu tvorby bakalářských prací. Jednotlivé referáty studentů předloží teze jejich
bakalářských prací, přiblíží zvolenou metodu postupu a cíle, kterých má být v práci dosaženo. Referáty budou dále
zhodnoceny vedoucími semináře a na závěr se stanou předmětem detailní diskuse.
Last update: Paštěka Václav, Mgr. (04.08.2022)
Literature - Czech
Povinná literatura:
  • Eco, Umberto: Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997.
  • Šesták, Zdeněk: Jak psát a přednášet o vědě. Praha: Academia, 2000.

Doporučená literatura:

  • Sheppard, Anne: Aesthetics. An Introduction to the Philosophy of Art. Oxford University Press, 1987.
  • Čmejrková, S., Daneš, F., Světlá, J.: Jak napsat odborný text. Praha: LEDA, 1999.
  • Meško, D. a kol.: Akademická příručka. Martin: Osveta, 2006.
  • Henckmann, W., Lotter, K.: Estetický slovník, Praha, 1995.
  • Zuska, Vlastimil: Estetika, úvod do tradiční disciplíny. Praha: Triton, 2001.

Last update: Paštěka Václav, Mgr. (19.10.2022)
Syllabus - Czech

Předpokládaný průběh:

1.-3. Výběr tématu práce studentem,

4. -7. Průzkum pramenů a literatury

8. -10. Formulace pracovní hypotézy, volba metodologického postupu

11.-13. Práce na vybraném subtématu práce a jeho prezentace v semináři

Last update: Paštěka Václav, Mgr. (04.08.2022)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html