SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
The Nonartificial Aesthetics II - AES100124
Title: Mimoumělecké estetično II
Guaranteed by: Department of Aestetics (21-KEST)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2023 to 2023
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 6
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/2, C+Ex [HT]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Ondřej Dadejík, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Ondřej Dadejík, Ph.D.
Incompatibility : AES100015
Annotation - Czech
V rámci přednášky bude hlavní pozornost zaměřena především na situaci přírodního krásna (či vznešena) ve XX.
století, konkrétně na znovuobnovení teoretického zájmu o tuto oblast estetična. Úvodní setkání budou věnována
úvahám Ronalda W. Hepburna, v mnoha ohledech předznamenávajícím další vývoj tohoto tématu. Tento vývoj pak
bude zmapován prostřednictvím několika základních přístupů, se kterými se dnes lze na poli estetiky setkat.
Poslední část přednáškového cyklu bude zaměřena na některé současné reflexe moderního pojmu krajiny, a dále
pak na některé konkrétní otázky spojené s fenoménem krajiny (krajina jako médium výměny mezi lidským a
přírodním, otázka kritického hodnocení estetické dimenze krajiny, apod.).

Seminář bude prohlubovat témata spojená se základním vymezením předmětu estetiky přírody. Využívány jsou vždy
texty dvou současných autorů s více či méně protikladným návrhem modelu estetického oceňování přírody
(aesthetic appreciation of nature). Významnou součástí semináře jsou souběžné referáty zadávané v souvislosti
se zvolenými texty, jejichž účelem je rozšíření možností zaujetí kritického stanoviska. Završením celého semináře
je napsání seminární práce na předem konzultované a v rámci semináře představené téma.
Last update: Dadejík Ondřej, Mgr., Ph.D. (15.02.2024)
Literature - Czech


Povinná literatura:
- Berleant, Arnold: Aesthetics and Environment. Variations on a Theme. Aldershot: Ashgate Publishing Ltd., 2005.
- Berleant, Arnold, CARLSON Allen (eds.): The Journal of Aesthetics and Art Criticism. Special Issue on Environmental Aesthetics 56. (2), 1998.
- Budd, Malcolm: The Aesthetic Appreciation of Nature. Oxford: Oxford University Press, 2002.
- Carlson, Allen: Aesthetics and Environment. The Appreciattion of Nature, Art, and Architecture. London and New York: Routledge, 2002.
- Hepburn, Ronald W.: ‛Wonder’ and Other Essays: Eight Studies in Aesthetics and Neighbouring Fields. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1984.

Doporučená literatura:
- Berleant, Arnold: Living in the Landscape. Toward an Aesthetics of Environment. Lawrence: University of Kansas Press, 1997.
- Carlson, Allen & Lintott, Sheila (Eds.): Nature, Aesthetics, and Environmentalism. Rom Beauty to Duty. New York: Columbia University Press, 2008.
- Kemal, Salim & Gaskell Ivan (eds): Landscape, Natural Beauty and the Arts. Salim Kemal & Ivan Gaskell (Eds), Cambridge: Cambridge University Press, 1993.
- Light, Andrew, Rolston, Holmes III. (eds.): Environmental Ethics: An Anthology. Oxford: Blackwell Publishers Ltd, 2003.
- Porteous, J Douglas: Environmental Aesthetics. Ideas, Politics and Planning. London: Routledge, 1996.
- Rolston, Holmes III.: Conserving Natural Value. New York: Columbia University Press, 1994.
- Sadler, Barry, Carlson Allen (eds.): Environmental Aesthetics: Essays in Interpretation. University of Victoria Press, 1982.
- Seel, Martin: Eine Ästhetik der Natur. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1996.
- StibralL, Karel: Proč je příroda krásná? Estetické vnímání přírody v novověku. Praha: Dokořán, 2005.
- Zangwill, Nick: Formal Natural Beauty. In: The Metaphysics of Beauty. New York: Cornell University Press, 2001.

Last update: Dadejík Ondřej, Mgr., Ph.D. (15.02.2024)
Syllabus - Czech

Hlavní tematické okruhy:
1. - 2. Příroda a umění. Možnosti vztahu.
3. - 4. Kritika marginalizace „estetiky přírody“ u Ronalda W. Hepburna.
5. - 6. Současná situace myšlení o estetických hodnotách přírody. Pluralita modelů estetického hodnocení přírody.
7. - 8. Environmetální estetika, resp. environmentální model estetického hodnocení přírody.
9. - 10. Estetika krajiny. Vztah kulturního a přírodního rámce.
11. - 12. Krajina a ideologie. Eticko-politické konsekvence.
13. Shrnutí.

Last update: Dadejík Ondřej, Mgr., Ph.D. (15.02.2024)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html