SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Bachelar Seminar - AES100115
Title: Bakalářský seminář I
Guaranteed by: Department of Aestetics (21-KEST)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2020
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: AES500205
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Štěpán Kubalík, Ph.D.
Mgr. Ondřej Dadejík, Ph.D.
Interchangeability : AES100116
Is pre-requisite for: AES100116
Annotation - Czech
Seminář je zaměřen na přípravu studentů k písemné práci k Postupové zkoušce z estetiky. Seminář je naplněn vystoupeními
jednotlivých studentů a nabízí jim tak možnost ověření dosavadních dosažených výsledků práce na zadaném tématu.
Last update: ESTSEVCI (02.08.2011)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html