SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Modern Texts b - AEIN100079
Title: Moderní texty b (četba a překlad)
Guaranteed by: Institute of Asian Studies (21-UAS)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2023
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/1, Ex [HT]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: PhDr. Michaela Budiman, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Michaela Budiman, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: PhDr. Michaela Budiman, Ph.D. (25.09.2023)
Cílem tohoto kurzu, který navazuje na Moderní texty a (četba a překlad), bude rovněž rozvíjet schopnosti studentů orientovat se v neznámém indonéském textu a postupně mu
porozumět. Náplní předmětu bude četba a překlad učebních odborných textů s cílem upevnit znalost gramatických jevů a zároveň rozšiřovat slovní zásobu. Velkou část textů budou opět tvořit ukázky z moderní indonéské literatury z různých období – období Balai Pustaka, období Pujangga Baru,
literatura 2. světové války, Angkatan ´45 a Angkatan ´66, současná literatura. Pozornost bude dále také věnována četbě
článků ze současných indonéských periodik.

Základní okruhy textů:
• Odborné texty.
• Ukázky z moderní indonéské literatury.
• Články z indonéských novin (Kompas, Sinar Harapan, Media Indonesia, Republika, Suara Merdeka, Suara
Pembaruan).
• Články z indonéských časopisů (Tempo, Gatra, National Geographic Indonesia, Antropologi Indonesia, Warta
Ekonomi).

Course completion requirements - Czech
Last update: PhDr. Michaela Budiman, Ph.D. (25.09.2023)

Podmínkou zakončení předmětu je aktivní práce na hodinách, plnění zadaných překladů na doma a úspěšné složení písemné zkoušky zaměřené na překlady textů probíraných na hodinách.  

Literature - Czech
Last update: Mgr. Zdeňka Eclerová (28.05.2021)

Levý, J., Umění překladu. Ivo Železný, Praha 1998.

Dubovská, Z., Buku batjaan Indonesia/ Indonéská čítanka. SPN Praha 1969.

Utami Ayu, Saman, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 1998.

Výběr článků z novin:

Kompas

Sinar Harapan

Media Indonesia

Republika

Suara Merdeka

Suara Pembaruan

Výběr článků z časopisů:

Tempo

Gatra

National Geographic Indonesia

Antropologi Indonesia

Warta Ekonomi

Ukázky beletrie z různých období moderní indonéské literatury podle zvažení pedagoga. Například díla těchto spisovatelů: Marah Rusli, Marius Ramis Dayoh, Sutan Takdir Alisyahbana, Sanusi Pane, Chairil Anwar, Pramoedya Ananta Toer, Sitor Situmorang, Ayu Utami a další.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html