SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Political Development of Indonesia in the 20th and 21st Centuries - AEIN100057
Title in English: Politický vývoj Indonésie ve 20. a 21. století
Guaranteed by: Institute of South and Central Asia (21-UJCA)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2019
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1 Ex [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: PhDr. Tomáš Petrů, Ph.D.
Files Comments Added by
download A_history_of_Islam_in_the_Malay-Indonesi.pdf spíše pro širší přehled o dějinách Indonésie a na státnice, ale poslední část se kryje s aktuálním předmětem PhDr. Tomáš Petrů, Ph.D.
download gestapu 1965.pdf PhDr. Tomáš Petrů, Ph.D.
download Indonestina_jako_politicky_nastroj_z_baz.pdf zde onen dlouho slibovaný článek o akronymech a další lingvistických lahůdkách... PhDr. Tomáš Petrů, Ph.D.
download Petrů majapahit (kopie).pdf tento soubor nesouvisí s předmětem, je zde jen jako bonus pro zájemce :-) a jako ukázka z té skvělé knihy, kterou jsou inzeroval. PhDr. Tomáš Petrů, Ph.D.
download The_Front_Pembela_Islam_Well-connected_I (kopie).pdf PhDr. Tomáš Petrů, Ph.D.
download Vigilantes_and_Gangsters_in_Indonesian_P (kopie).pdf shrnutí problematiky jagů, premanů a islámských vigilantů (trochu zastaralé, ale pro základní referenci stačí :-) PhDr. Tomáš Petrů, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: Zdeňka Eclerová (14.03.2016)
Cílem kurzu je seznámit studenty s klíčovými událostmi v Indonésii v 19., 20. a na začátku 21. století tak, aby
získali ucelený obraz moderních indonéských dějin a obecně indonéské společnosti. Přednášky provedou
posluchače obdobím vrcholného kolonialismu v Nizozemské východní Indii, jejíž teritoriální rozsah se stal
modelem Indonéské republiky, a současně nastíní i domácí politické tradice a to, jak se snoubí právě s dědictvím
holandské
nadvlády. Větší část kurzu pak bude věnována post-koloniálnímu období, jeho hlavním érám a jejich odkazu pro
současnost, jakož i aktuálním problémům a hrozbám. Součástí cyklu budou i přednášky týkající se postavení
Indonésie v mezinárodních vztazích.
Základní tematické okruhy:
● Indonéský nacionalismus: vznik prvních politických stran a organizací
● Indonésie za japonské okupace
● Indonéská revoluce
● Indonésie za Sukarnovy éry
● Bouřlivá 60. léta
● Suhartův Orde Baru
● Politická a sociální transformace Indonésie v období po Suhartovi (1998-2012)
● Indonésie v mezinárodních vztazích: Indonésie jako regionální hegemon a lídr ASEAN, vztahy s ČLR, USA a EU,
vztahy s ČR
● Současné výzvy a hrozby: papuánský separatismus, acežský konflikt, islamismus a islámský radikalismus,
etnické střety, korupce
Course completion requirements - Czech
Last update: Zdeňka Eclerová (14.03.2016)

Průběžné studium doplňujících materiálů, aktivní účast v seminárních diskusích, ústní referát/ v kombinované formě seminární práce.

Literature - Czech
Last update: Zdeňka Eclerová (14.03.2016)

Doporučená literatura: Dubovská, Z., Petrů., T., Zbořil, Z.: Dějiny Indonésie, NLN, Praha 2005 Taylor, J. G.: Indonesia, Yale University Press, New Haven and London, 2003 Ricklefs, M. C.: A History of Modern Indonesia since c. 1300. Stanford University Press, Stanford 2008 Schwarz, A.: A Nation in Wating: Indonesia in 1990´s. Allen and Unwin, St Leonards 1994 Vickers, A.: A History of Modern Indonesia. Cambridge University Press, Cambridge 2005 Doporučená literatura: Klíma, J., Východní Timor, Stručné historie států, Libri, Praha 2003 Friend, T., Indonesian Destinies, Belknap, Harvard 2003 Osborne, M., Southeast Asia, An Illustrated Introductory History, George Allen and Unwin, Sydney 1984 Reid, A. (ed.), Verandah of Violence. The Backround to the Aceh Problem, Singapore University Press, Singapore 2006 Abdulgani-Knapp, R., Soeharto. The Life and Legacy of Indonesia´s Second President, Marshall Cavendish Editions, Singapore 2007

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html