SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Introduction into Indonesian Literature II. - AEIN100051
Title: Úvod do indonéské literatury II.
Guaranteed by: Institute of Asian Studies (21-UAS)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2020
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/1, Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: PhDr. Michaela Budiman, Ph.D.
Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Zdeňka Eclerová (14.03.2016)
Tento předmět seznamuje studenty s moderní indonéskou literaturou 20. století. Vychází z původních indonéských
textů i sekundárních pramenů. Systematicky představuje hlavní etapy vývoje dané literatury v kontextu kulturních
dějin Indonésie, její představitele, shrnuje významná témata a tematické okruhy, kterými se daná literatura zabývá,
spolu s interpretací a základními teoretickými přístupy k danému literárnímu okruhu.
 Období Pujangga Baru (1933 – 1942) – druhá vývojová fáze moderní indonéské literatury (zejména Sutan
Takdir Alisyahbana, Sanusi Pane, Armin Pane, Amir Hamzah)
 Literatura 2. světové války (1942 – 1945) – období japonské okupace (zejména Rosihan Anwar, Amal Hamzah,
Usmar Ismail, El-hakim)
 Angkatan ´45 (1945 – 1966) – poválečná generace, vznik samostatné indonéské literatury (zejména Chairil
Anwar, Asrul Sani, Riwai Apin, Idrus, Pramoedya Ananta Toer, Achdiat Karta Miharja, Utuy Tatang Sontani, Sitor
Situmorang, Mochtar Lubis, Motinggo Boesje)
 Angkatan ´66 (od roku 1966) – (zejména Ayip Rosidi, Subagio Sastrowardoyo, Rendra, Goenawan
Mohammad, Taufiq Ismail, Sapardi Djoko Damono, Kuntowijoyo, Iwan Simatupang, Umar Kayam, N.H. Dini, Putu
Wijaya)
Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Zdeňka Eclerová (14.03.2016)

Průběžné studium doporučené studijní literatury, aktivní příprava na jednotlivé hodiny a aktivní účast v hodinách. Studenti prezentují jednu knihu, kterou si po konzultaci s vyučujícím vyberou.

Literature - Czech
Last update: Mgr. Zdeňka Eclerová (14.03.2016)

Základní studijní literatura: Dubovská, Z., T. Petrů, Z. Zbořil, Dějiny Indonésie. Lidové noviny, Praha 2005. Dubovská, Z., Buku Batjaan Indonesia/Indonéská čítanka, Praha 1969. Dubovská, Z., Šťovíček, V., Šťovíčková, E., Antologie moderní indonéské literatury, Nový Orient, zvláštní číslo/1996. Foulcher, K., Clearing a Space : Postcolonial Readings of Modern Indonesian Literature, Leiden 2002. Freidus, A. J., Sumatran Contributions to the Development of Indonesian Literature, 1920-1942, Honolulu 1977. Indonesian Folk Literature Part 1, Jakarta 2009. Indonesian Folk Literature Part 2, Jakarta 2009. Laelasari, Ensiklopedia tokoh sastra Indonesia, Bandung 2007. Purba, A., Kompleksitas sastra Indonesia, Medan 2007. Teeuw, A., Modern Indonesian Literature. Nijhoff, Hague 1967. Teeuw, A., Modern Indonesian Literature II. Nijhoff, Hague 1979. Yudiono, K. S., Pengantar sejarah sastra Indonesia, Jakarta 2007. Yudiono, K. S., Peta sejarah sastra Indonesia, Semarang 2006.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html