SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Practical Indonesian Language III b - AEIN100049
Title in English: Praktický jazyk III b
Guaranteed by: Institute of South and Central Asia (21-UJCA)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2019
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/4 Ex [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: PhDr. Michaela Budiman, Ph.D.
PhDr. Tomáš Petrů, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: Zdeňka Eclerová (02.03.2016)
Kurz je koncipován jako závěrečný jazykový kurz bakalářského programu, studenti by měli dosáhnout středně
pokročilé úrovně jazykových znalostí. Měli by být schopni v indonéštině hovořit na konkrétní témata a číst
samostatně indonéské texty. Během tohoto kurzu je opět rozšiřována slovní zásoba a procvičovány gramatické
jevy osvojené na hodinách gramatiky. Velký důraz je kladen na schopnost prezentovat náročnější témata a
schopnost vyjádřit svůj názor.
Diskuse ve skupinách.
Příklady vybraných témat k diskusi:
1. Turismus v Indonésii
2. Globální oteplování a jeho spojitost s Indonésií
3. Anti-pornografický zákon v Indonésii
4. Zdraví a hygiena v Indonésii
5. Demonstrace v Indonésii
6. Náboženství v Indonésii
7. Dětská práce v Indonésii
8. Sociální třídy v Indonésii
9. Vztahy mezi Indonésií a Malajsií
10. Vztahy mezi Indonésií a Českem
Další aktivity:
 Konverzace nad přečtenými novinovými články.
 Poslech náročnějších nahrávek rodilých mluvčích, reagování na mluvené slovo.
 Diskuse o současném dění v Indonésii.
 Analýza přísloví.
Course completion requirements - Czech
Last update: Zdeňka Eclerová (02.03.2016)

Student musí mít minimálně 75% účast na hodinách a průběžně se doma na seminář připravovat. Zkouška se bude skládat ze dvou částí: nejprve všichni studenti najednou zhlédnou video a písemně zodpoví na otázky, které se k němu budou vztahovat. Poté bude následovat individuální ústní zkouška, při které bude student s učitelem diskutovat o zhlédnutém videu.

Literature - Czech
Last update: Zdeňka Eclerová (02.03.2016)

Základní studijní literatura: Robson, S., Kurniasih, Y., Basic Indonesian. Tuttle Publishing, Singapore 2010. Dubovská, Z., Indonéština, Praha 1998. Harmin Lee; Dorsy Lesmana, Indonesian Conversation for Foreigners, Singapore. Nordholt H. S., Steijlen, F., Percakapan Bahasa Indonesia/Conversations in Indonesian, Leiden 2008. Doporučená literatura: Englebretson, R., Searching for Structure: The Problem of Complementation in Colloquial Indonesian Conversation (Studies in Discourse and Grammar), Amsterdam; Philadelphia 2003. Robson, S., Instant Indonesian : How to Express 1,000 Different Ideas with Just 100 Key Words and Phrases, Boston 2004. Nur Airifin Chaniago, Arief Budiman, Kamus Lengkap Peribahasa Indonesia, Bandung 2003.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html