SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Practical Indonesian Language III a - AEIN100048
Title in English: Praktický jazyk III a
Guaranteed by: Institute of South and Central Asia (21-UJCA)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2019
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/4 C [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: PhDr. Michaela Budiman, Ph.D.
PhDr. Tomáš Petrů, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: Zdeňka Eclerová (02.03.2016)
Během tohoto kurzu je opět rozšiřována slovní zásoba a procvičovány gramatické jevy osvojené na hodinách
gramatiky. Velký důraz je kladen na schopnost prezentovat náročnější témata a schopnost vyjádřit svůj názor.
Prezentace polemického tématu:
Příprava:
 Učitel seznámí studenty s veškerými pravidly a určí datum prezentace pro každého studenta.
 Studenti si vyberou téma, které je polemické a dá se o něm dobře diskutovat.
 Studenti si připraví název prezentace a její základní body – tento návrh odevzdají učiteli.
 Po jeho souhlasu mohou začít připravovat prezentaci.
Prezentace:
 Student přednese 10-15 minutovou prezentaci s použitím PowerPointu.
 Následuje prostor pro dotazy učitele i ostatních studentů.
 Poté pedagog i studenti kriticky hodnotí výkon přednášejícího studenta.
Příklady vhodných témat:
 Hlavní město Indonésie by mělo být přesunuto na ostrov Bali.
 Vzdělání je zásadním klíčem ke zvýšení životní úrovně v Indonésie.
 Letecká společnost Garuda by měla mít povolen vstup na území Evropské unie.
Course completion requirements - Czech
Last update: Zdeňka Eclerová (02.03.2016)

Student musí mít minimálně 75% účast na hodinách a průběžně se doma na seminář připravovat. Během tohoto kurzu prezentují studenti polemická témata, za prezentaci je jim udělen zápočet.

Literature - Czech
Last update: Zdeňka Eclerová (02.03.2016)

Základní studijní literatura: Robson, S., Kurniasih, Y., Basic Indonesian. Tuttle Publishing, Singapore 2010. Dubovská, Z., Indonéština, Praha 1998. Harmin Lee; Dorsy Lesmana, Indonesian Conversation for Foreigners, Singapore. Nordholt H. S., Steijlen, F., Percakapan Bahasa Indonesia/Conversations in Indonesian, Leiden 2008. Doporučená literatura: Englebretson, R., Searching for Structure: The Problem of Complementation in Colloquial Indonesian Conversation (Studies in Discourse and Grammar), Amsterdam; Philadelphia 2003. Robson, S., Instant Indonesian : How to Express 1,000 Different Ideas with Just 100 Key Words and Phrases, Boston 2004. Nur Airifin Chaniago, Arief Budiman, Kamus Lengkap Peribahasa Indonesia, Bandung 2003.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html