SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Indonesian Grammar III a - AEIN100042
Title: Gramatika indonéštiny III a
Guaranteed by: Institute of Asian Studies (21-UAS)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2021
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: PhDr. Michaela Budiman, Ph.D.
Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Zdeňka Eclerová (29.02.2016)
V kurzu Gramatiky indonéštiny III.a je kladen důraz na upevňování a procvičování gramatických jevů probraných v
předchozích kurzech Gramatika indonéštiny II.a a Gramatika indonéštiny II.b. Další významnou aktivitou je čtení
novinových článků, které jsou překládány a rozebírány po stránce gramatické.
Průběh kurzu:
 Různá použití sufixu –an.
 Další případy užívání sufixu ber- (např. reciprocita a reduplikace).
 Reduplikace sloves.
 Vytváření podstatných jmen ze sloves nebo přídavných jmen.
 Další případy užití vztažného zájmena yang.
 Doplňující informace ke spojkám.
Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Zdeňka Eclerová (29.02.2016)

Aktivní účast na hodině, průběžná důkladná domácí příprava a samostudium příslušné literatury. Při zápočtu student prokáže praktickou znalost probraných gramatických jevů.

Literature - Czech
Last update: Mgr. Zdeňka Eclerová (29.02.2016)

Základní studijní literatura: Robson S., Kurniasih Y., Basic Indonesian. Tuttle Publishing, Singapore, 2010. Dubovská, Z., Indonéština, Praha 1998. Paliwal, C.D., Introduction to Indonesian language : (memperkenalkan Bahasa Indonesia), Delhi 1998. Suharsono, Suplemen pelajaran tata bahasa - kelas lanjut, Yogyakarta 1999/2000. Bahan pelajaran tingkat lanjut - tata bahasa, Yogyakarta 2001. Bahan pelajaran tingkat lanjut - membaca  kosakata, Yogyakarta 2001. Noviny a časopisy: Kompas Media Indonesia Tempo Warta Ekonomi Doporučená literatura: Sneddon, J. N., Indonesian Reference Grammar, Sydney 1996. Sneddon, J. N., Understanding Indonesian Grammar: A Student's Reference and Workbook, Sydney 2003. Další studijní pomůcky: Olša, J., Česko-indonéský slovník, Praha 2003. Olša, J., Indonésko-český slovník, LEDA, Praha 2010. Echols, J. M., Shadily H., Kamus Inggris-Indonesia/An English-Indonesian Dictionary. Cornell University Press, Ithaca and London, 1996. Echols, J. M., Shadily H., Kamus Indonesia-Inggris /An Indonesian-English Dictionary. Gramedia, Jakarta, 1997. Sandrine Soimaud, Kehidupanku di Bali. PT CCI.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html