SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Political Systems in Southeast Asia II. - AEIN100037
Title in English: Politické systémy v jihovýchodní Asii II.
Guaranteed by: Institute of South and Central Asia (21-UJCA)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2019
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/1 Ex [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: PhDr. Tomáš Petrů, Ph.D.
Class: A – Mezioborová nabídka VP: Sociální vědy
Files Comments Added by
download Malaysia QuasiDemocracy Jiri Holik amocz-rp-2011-05.pdf četba na 6.3. - vypracujte výtah z článku na 1 až 1,5 stránky PhDr. Tomáš Petrů, Ph.D.
download shorthistoryofmalaysia.pdf PhDr. Tomáš Petrů, Ph.D.
download 02_Malajsie_přehled.ppt PhDr. Tomáš Petrů, Ph.D.
download 06_Singapur.ppt PhDr. Tomáš Petrů, Ph.D.
download 08_Filipiny _ oligarchicka demokracie.ppt PhDr. Tomáš Petrů, Ph.D.
download 09_Filipíny ve 20.století.ppt PhDr. Tomáš Petrů, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: Zdeňka Eclerová (18.02.2016)
Účelem tohoto kurzu je v návaznosti na předchozí cyklus přednášek v ZS seznámit posluchače s politickými
systémy v pevninské jihovýchodní Asii (Barma, Thajsko, Laos, Kambodža, Vietnam), tak aby pochopili místní
politická a kulturní specifika a získali větší obecnější rozhled v rámci regionu za hranicemi samotné Indonésie, byli
schopni komparace se studovanou zemí a v neposlední řadě aby byli schopni Indonésii vnímat jakožto součást
celého regionu.
Součástí kurzu bude i seznámení posluchačů se současnou politickou situací, přičemž studenti budou vedeni k
průběžnému a pravidelnému sledování událostí v oblasti. Vedle samotného rozboru jednotlivých politických
zřízení (konstituční monarchie v Thajsku a Kambodži; vláda jedné strany ve Vietnamu a Laosu, demokratizující se
vláda bývalé vojenské junty v Barmě apod.) bude věnována pozornost stupni demokracie a transformačním
proudům v zemích, kterých se to týká.
Nástin tematických okruhů – subregion pevninské jihovýchodní Asie:
1) Stručná definice subregionu a vymezení dalších historicko-geografických konceptů: Zadní Indie, Indočína apod.
plus nástin politických dějin pevninské JV Asie
2) Barma, nebo Myanma? – shora (na)řízená transformace z vojenské junty na civilní „demokracii“
3) Thajsko – buddhistická monarchie zmítaná krizemi a puči
4) Politický systém Kambodže – obnovená post-totalitní monarchie na cestě k osobní diktatuře Hun Sena?
5) Politický systém Laosu – vláda jedné strany a otevírání laoské ekonomiky
6) Politický systém Vietnamu – vláda jedné strany – státní kapitalismus v komunistickém hávu
7) Aktuální nadnárodní a nadregionální bezpečnostní a mezinárodní problémy a výzvy
Course completion requirements - Czech
Last update: Zdeňka Eclerová (18.02.2016)

Aktivní účast na hodinách a prezentace referátu na zadané téma.

Literature - Czech
Last update: Zdeňka Eclerová (18.02.2016)

Callahan, Mary P.: Making Enemies: War and State Building in Burma. Ithaca: Cornell University Press, 2003, s. 1-20, 204-228 Owen, Norman (ed.). The Emergence of Modern Southeast Asia. A New History. Singapore University Press, Singapore¨ Pholsena, Vattana: Laos: from Buffer State to Crossroads? University of Washington Press, 2007 SarDeSai, D. R.: Southeast Asia: Past and Present. Westview Press, Boulder 2010 Šanc, D., Ženíšek, M.: Pacifická Asie z politologické perspektivy. Aleš Čeněk, Plzeň 2009 Ufen, Adreas: Political Party and Party System Institutionalisation in Southeast Asia: A Comparison of Indonesia, the Philippines, and Thailand, GIGA Working Paper, Hamburg 2007 Ufen, A., Tomsa, D.: Party Politics in Southeast Asia. Routledge, New York 2013 Weatherbee, Donald: International Relations in Southeast Asia: the Struggle for Autonomy. Rowman and Littlefield Publishers, 2005 Winichakul, Thongchai: Siam Mapped. A History of the Geo-body of a Nation. University of Hawaii Press, Honolulu 1994

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html