SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Political Systems in Southeast Asia I. - AEIN100036
Title in English: Politické systémy v jihovýchodní Asii I.
Guaranteed by: Institute of South and Central Asia (21-UJCA)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2019
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1 C [hours/week]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: PhDr. Tomáš Petrů, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Tomáš Petrů, Ph.D.
Class: A – Mezioborová nabídka VP: Sociální vědy
Files Comments Added by
download ASEAN Petrů 6 (1).doc PhDr. Tomáš Petrů, Ph.D.
download Indonésie souborná přednáška.pptx PhDr. Tomáš Petrů, Ph.D.
download Jihovychodni_Asie_jakozto_svebytny_region.pdf doporučená literatura PhDr. Tomáš Petrů, Ph.D.
download Politický islám v Indonésii 11 1 2016 FF.pptx PhDr. Tomáš Petrů, Ph.D.
download southeast asia analysis british parliament.pdf doporučená literatura PhDr. Tomáš Petrů, Ph.D.
download úvod Politická geografie JVA.pptx PhDr. Tomáš Petrů, Ph.D.
download 02_Jihovýchodní Asie jako fyzický a lidský celek_nové.ppt PhDr. Tomáš Petrů, Ph.D.
download 04_JV_Asie_kolonialismus 20 11.ppt PhDr. Tomáš Petrů, Ph.D.
download 05_Nacionalismus_JV_Asie.pptx PhDr. Tomáš Petrů, Ph.D.
download 06_dekolonizace_JV_ASie.pptx PhDr. Tomáš Petrů, Ph.D.
download 09_regionální spolupráce a integrace v JV Asii.ppt PhDr. Tomáš Petrů, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: Zdeňka Eclerová (18.02.2016)
Účelem tohoto kurzu je seznámit posluchače s politickými systémy ve všech 11 zemích jihovýchodní Asie,
historickým vývojem těchto systémů, v důsledku například koloniálního a postkoloniálního vývoje (výjimku tvořilo
Thajsko, jediná formálně nekolonizovaná země regionu), tak aby pochopili místní politická a kulturní specifika a
získali větší obecnější rozhled v rámci regionu za hranicemi samotné Indonésie a byli schopni jednak komparace
se studovanou zemí, jednak aby byli schopni Indonésii vnímat jakožto součást celého regionu.
Součástí kurzu bude i seznámení posluchačů se současnou politickou situací, přičemž studenti budou vedeni k
průběžnému a pravidelnému sledování událostí v oblasti.
Vzhledem k tomu, že region jihovýchodní Asie se přirozeně dělí na dva logické subregionální celky, bude první
část kurzu – tedy zimní semestr - věnována nejprve obecnému úvodu a následně právě prvnímu z těchto
subregionů, ostrovní jihovýchodní Asii.
Vedle samotného rozboru jednotlivých politických zřízení (prezidentské republiky Filipíny a Indonésie, parlamentní
republiky Singapur a Východní Timor, absolutní monarchie Brunej, volená monarchie Malajsie) bude věnována
pozornost stupni demokracie a demokratizačním proudům v zemích, kterých se to týká, jakož i místním socio-
kulturním specifikům, které se v tamějších politických režimech reflektují.
1) Celkový přehled pozdně koloniálního a post-koloniálního vývoje v oblasti jihovýchodní Asie
2) Nástin situace a postavení regionu v mezinárodních vztazích
3) Subregion ostrovní jihovýchodní Asie – definice a vymezení, společné rysy a paralely
4) Politický systém Indonésie – vývoj indonéského prezidencialismu, obnova stranického systému po r. 1998
5) Politický systém Malajsie – federativní rotační elektivní monarchie; etnická politika
6) Politický systém Singapuru – parlamentní republika s vládou jedné strany; prosperita výměnou za občanské
svobody?
7) Politický systém Bruneje – malajská islámská monarchie
8) Politický systém Filipín – prezidencialismus v americkém stylu / vývoj filipínské oligarchické demokracie
9) Politický systém Východního Timoru – parlamentní demokracie; stručná historie dvojí kolonizace a násilné
dekolonizace; budování mladého státu od nuly
10) Aktuální bezpečnostní problémy v subregionu
Course completion requirements - Czech
Last update: Zdeňka Eclerová (18.02.2016)

Aktivní účast na hodinách a prezentace referátu na zadané téma.

Literature - Czech
Last update: Zdeňka Eclerová (18.02.2016)

Callahan, Mary P.: Making Enemies: War and State Building in Burma. Ithaca: Cornell University Press, 2003, s. 1-20, 204-228 Owen, Norman (ed.). The Emergence of Modern Southeast Asia. A New History. Singapore University Press, Singapore¨ Pholsena, Vattana: Laos: from Buffer State to Crossroads? University of Washington Press, 2007 SarDeSai, D.R.: Southeast Asia: Past and Present. Westview Press, Boulder 2010 Šanc, D., Ženíšek, M.: Pacifická Asie z politologické perspektivy. Aleš Čeněk, Plzeň 2009 Ufen, Adreas: Political Party and Party System Institutionalisation in Southeast Asia: A Comparison of Indonesia, the Philippines, and Thailand, GIGA Working Paper, Hamburg 2007 Ufen, A., Tomsa, D.: Party Politics in Southeast Asia. Routledge, New York 2013 Weatherbee, Donald: International Relations in Southeast Asia: the Struggle for Autonomy. Rowman and Littlefield Publishers, 2005 Winichakul, Thongchai: Siam Mapped. A History of the Geo-body of a Nation. University of Hawaii Press, Honolulu 1994

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html