SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Modern political development in Indonesia - AEIN100011
Title in English: Moderní politický vývoj v Indonésii
Guaranteed by: Institute of South and Central Asia (21-UJCA)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2015
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1 Ex [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: PhDr. Tomáš Petrů, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: PhDr. Ing. Soňa Bendíková, Ph.D. (13.05.2013)
Předmět vychází ze znalostí z předmětů Úvod do studia jihovýchodní Asie a Moderní indonéské dějiny a zaměřuje
se především na období posledních 60 let 20. století a vstupu do nového milénia. Cyklus mapuje události od
rozpadu nizozemského koloniálního impéria, vyvolaného japonskou invazí, a vysvětlí její vliv na politizaci a
radikalizaci indonéské společnosti během japonské okupace za druhé světové války. Tyto nové vzorce pak v
zásadní míře ovlivnily poválečný vývoj Indonésie, kde velkou roli hrála právě různá mládežnická politická,
kvazipolitická a paramilitární hnutí a samozřejmě samotná armáda. Frekventanti se seznámí s rozdílnou domácí i
zahraniční politikou prezidentů Sukarna a Suharta, které (byť s téměř opačnou polaritou) silně odrážely atmosféru
studené války. Výklad seznámí posluchače s hlavními hrozbami a výzvami, kterým musela mladá republika čelit –
separatistická povstání na Sumatře, Sulawesi, islamistický Darul Islam, acežský konflikt. Současně pojedná o
expanzivní politice – Indonésko-malajsijská konfrontace, anexe Papuy a Východního Timoru. Velká pozornost
bude věnována režimu gen. Suharta i jeho pádu v r. 1998 a zahájení období demokratických reforem, které
provázely četné komunální, etnické a separatistické konflikty.
Literature - Czech
Last update: PhDr. Ing. Soňa Bendíková, Ph.D. (13.05.2013)

Dubovská, Z,. Petrů., T., Zbořil, Z., Dějiny Indonésie, NLN, Praha 2005

Taylor, J. G., Indonesia, Yale University Press, New Haven and London, 2003

Ricklefs, M. C. A History of Modern Indonesia since c. 1300

Klíma, J., Východní Timor, Libri, Praha 2003

Friend, T., Indonesian Destinies, Belknap, Harvard 2003

Osborne, M., Southeast Asia, An Illustrated Introductory History, George Allen and Unwin, Sydney 1984

Schwarz, A., Paris, J., The Politics of Post-Suharto Indonesia, Council on Foreign Relations, New York 1999

Reid, A. (ed.), Verandah of Violence. The Backround to the Aceh Problem, Singapore University Press, Singapore 2006

Abdulgani-Knapp, R., Soeharto. The Life and Legacy of Indonesia´s Second President, Marshall Cavendish Editions, Singapore 2007

Anderson, B.R.O´G. Language and Power. Exploring Political Cultures in Indonesia, Cornell University Press, Ithaca and London 1990

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html