SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Archaeology and Material Culture of Egypt I. - AEA500008
Title: Archeologie a hmotná kultura Egypta I.
Guaranteed by: Czech Institute of Egyptology (21-CEGU)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2019
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1 C [hours/week]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. PhDr. Ladislav Bareš, CSc.
prof. Miroslav Bárta, Dr.
Teacher(s): prof. PhDr. Ladislav Bareš, CSc.
prof. Miroslav Bárta, Dr.
Annotation - Czech
Last update: doc. PhDr. Květa Smoláriková, Ph.D. (02.05.2019)
Kurz představí základní přehled o současné archeologii a hmotné kultiře starověkého Egypta na základě
konkrétních archeologických nálezů a jejich historických kontextů. Každá předníška bude zaměřena na vybraný
problém a související otázky v širším historickém kontextu.

Studijní literatura:
J. Baines, J. Malek, Svět starého Egypta. Kulturní atlas. 1.vyd. Praha 1996.
K.A. Bard, An introduction to the archaeology of ancient Egypt. Blackwell, Oxford 2008.
M. Bárta, JOurney to the West. Prague 2012.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html