SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Methods of Contemporary Theatre Studies II - ADV500003
Title: Metody současné teatrologie II.
Guaranteed by: Departement of Theatre Studies (21-KDV)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2019
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, Ex [HT]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. Mgr. Martin Pšenička, Ph.D.
Teacher(s): doc. Mgr. Martin Pšenička, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: doc. Mgr. Martin Pšenička, Ph.D. (24.04.2019)
Povinný kurz určený studentů 1. ročníku navazujícího magisterského studia. V letní části kurzu, jehož tématem je
vnímání (divadla a divadelnosti) v kultuře, se zabýváme texty a přístupy, které přesahují úzce vymezený záběr
divadelní vědy na průzkum uměleckého díla. Věnujeme se textům, které se zabývají otázkami kultury, kulturní
antropologie, interpretace uměleckého díla jako součásti širších, intertextuálních vztahů a následnými průniky k
metodologii historického výzkumu. Seznam textů a texty samotné jsou v moodlu kurzu.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html