SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Bachelor Thesis Seminar - ADV1P011
Title: Bakalářský seminář
Guaranteed by: Departement of Theatre Studies (21-KDV)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2022
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 10
Examination process: winter s.:
summer s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, C [HT]
summer s.:0/2, C [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. Petr Christov, Ph.D.
prof. PhDr. Vladimír Just, CSc.
doc. Mgr. Martin Pšenička, Ph.D.
Interchangeability : ADV100010
Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Seminář, v němž studenti - vedeni individuálně jimi vybraným pedagogem - vypracovávají závěrečnou
diplomovou bakalářskou práci. Témata si studenti volí sami a následně oslovují pedagoga, u ktrého chtějí práci
psát.
Last update: Pšenička Martin, doc. Mgr., Ph.D. (13.09.2019)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html