Bachelor Thesis Seminar - ADV100010
Title: Bakalářský seminář
Guaranteed by: Departement of Theatre Studies (21-KDV)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2023 to 2023
Semester: both
Points: 4
E-Credits: 4
Examination process:
Hours per week, examination: 0/2, C [HT]
Capacity: winter:unknown / unlimited (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: doc. Mgr. Martin Pšenička, Ph.D.
Mgr. Alena Sarkissian, Ph.D.
PhDr. Barbara Topolová, Ph.D.
Teacher(s): doc. Mgr. Martin Pšenička, Ph.D.
Mgr. Alena Sarkissian, Ph.D.
PhDr. Barbara Topolová, Ph.D.
Pre-requisite : ADV100008, ADV100009
Is interchangeable with: ADV1P011
WS schedule   SS schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Předmět je určen studentům 3. ročníku bakalářského studijního programu. V rámci stanoveného setkání budou
po konzultaci se školitelem studenti prezentovat výzkumný záměr bakalářské práce před svými kolegy. Prezentace
v ZS 2023 se budou konat 27.11. Termín prezentací v letním semestru bude 4.3,. Studenti v LS odevzdávají
školiteli třetinu až polovinu první verze textu (15-20 normostran) do 1.3..


Last update: Pšenička Martin, doc. Mgr., Ph.D. (22.02.2024)