SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Defense of Annual Thesis - ADV100009
Title: Obhajoba ročníkové práce
Guaranteed by: Departement of Theatre Studies (21-KDV)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2023
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/0, Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: PhDr. Barbara Topolová, Ph.D.
Mgr. Alena Sarkissian, Ph.D.
doc. Mgr. Martin Pšenička, Ph.D.
Teacher(s): doc. Mgr. Martin Pšenička, Ph.D.
Mgr. Alena Sarkissian, Ph.D.
PhDr. Barbara Topolová, Ph.D.
Is pre-requisite for: ADV100010
Annotation - Czech
Náplní druhé části povinného kurzu ročníková práce je napsání/dopsání ročníkové práce. Psaní práce je
provázeno pravidelnými konzultacemi se školitelem. Předmět je zakončen veřejnou obhajobou, která se od ak.
roku 2022/23 bude opět konat pouze ve zkouškovém období ZS a v červnovém termínu LS. Pro přijetí práce k
obhajobě by měla být práce odevzdána nejpozději 14 dní před termínem obhajob. Práce na ročníkové práci by
měla být kontinulální. Pokud se studentům nepodaří práci obhájit ve 2. ročníku, může ji obhajovat ve 3. ročníku.
Last update: Pšenička Martin, doc. Mgr., Ph.D. (23.09.2022)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html