Wrting an Annual Thesis - ADV100008
Title: Psaní ročníkové práce
Guaranteed by: Departement of Theatre Studies (21-KDV)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2023
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process:
Hours per week, examination: 0/2, C [HT]
Capacity: winter:unknown / unlimited (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: PhDr. Barbara Topolová, Ph.D.
doc. Mgr. Martin Pšenička, Ph.D.
Mgr. Alena Sarkissian, Ph.D.
Teacher(s): doc. Mgr. Martin Pšenička, Ph.D.
Mgr. Alena Sarkissian, Ph.D.
PhDr. Barbara Topolová, Ph.D.
Pre-requisite : ADV100004
Is pre-requisite for: ADV100010
WS schedule   SS schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Kurz pro 2. ročník studentů bakalářského studijního programu, na němž si se zvoleným školitelem definují téma
ročníkové práce. Po konzultaci a formulaci záměru bude následovat prezentace v rámci předmětu Metodologický
seminář.
Last update: Pšenička Martin, doc. Mgr., Ph.D. (23.09.2022)