SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Drama Analysis - ADV100004
Title: Analýza dramatu
Guaranteed by: Departement of Theatre Studies (21-KDV)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2020
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, Ex [HT]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: PhDr. Barbara Topolová, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Barbara Topolová, Ph.D.
Is pre-requisite for: ADV100008, ADV100007, ADV1000011
Annotation - Czech
Seminář je zaměřena na teorii dramatu a má poskytnout posluchačům základní nástroje k jeho analýze.

Výklad postihne konstitutivní komponenty dramatické struktury (přímá řeč, dialog, monolog, děj, postavy, čas,
prostor, chronototp), jejich podoby a zásadní proměny v rámci historické žánrové soustavy. Pozornost bude
věnována také teatrologickým aspektům dramatických textů.

Nedílnou součást semináře představují průběžné analýzy konkrétních dramatických textů, jejichž cílem je
zvládnutí příslušné metodologie a terminologie.
Požadavky k atestaci: znalost probírané problematiky, terminologie a zadané literatury, uspokojivé vypracování
zadaného referátu, uspokojivé vypracování závěrečné písemné práce (esej).
Last update: Pšenička Martin, doc. Mgr., Ph.D. (24.09.2020)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html