SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Introduction to Theatre Studies I - ADV100001
Title: Úvod do divadelní vědy I.
Guaranteed by: Departement of Theatre Studies (21-KDV)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2022 to 2023
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Alena Sarkissian, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Alena Sarkissian, Ph.D.
Is pre-requisite for: ADV100002
Annotation - Czech
Úvod do studia divadla seznámí posluchače se základními pojmy teatrologie, a to prostřednictvím několika textů. S
pomocí základních esejů Romana Jakobsona a Jana Mukařovského si vymezíme divadlo jako aktivitu
provozovanou ve sféře umění, s pomocí Kotteho příručky Divadelní věda: úvod pak budeme ohledávat pomezní
území divadla a naučíme se také používat základní pojmy, které divadlo a jeho mezní území pomáhají popisovat.
Atestace proběhne formou skupinových prezentací.

Texty:
Roman Jakobson. Co je poezie?
Roman Jakobson: Dominanta. Obojí in: Roman Jakobson. Poetická funkce. Ed. Miroslav Červenka. Jinočany:
H&H, 1995.
Andreas Kotte. Divadelní věda: úvod. Praha: KANT pro AMU v Praze, 2010.
Jan Mukařovský: Estetická funkce, norma a hodnota jako sociální fakty. In: Jan Mukařovský. Studie I. Ed. Miroslav
Červenka a Milan Jankovič. Brno: Host, 2007.
Last update: Pšenička Martin, doc. Mgr., Ph.D. (23.09.2022)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html