Seminar of Interpretation - ADV0000124
Title: Seminář interpretace
Guaranteed by: Departement of Theatre Studies (21-KDV)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2023
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 6
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, Ex [HT]
Capacity: unknown / unlimited (12)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: you can enroll for the course repeatedly
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. Mgr. Martin Pšenička, Ph.D.
Teacher(s): doc. Mgr. Martin Pšenička, Ph.D.
WS schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Seminář je určen studentům navazujícího magisterského programu divadelní vědy. Jedná se o tematicky otevřený
seminář zacílený na vybraná témata a problematiku jejich výkladu. ZS 2023 se zaměří na otázky subjektu, autorství,
žánru nebo mimeze, jejího vnímání a interpretace. Přesný harmonogram a materiály budou uvedeny v moodlu.

Last update: Pšenička Martin, doc. Mgr., Ph.D. (21.09.2023)