SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Theatre Culture of Hellenism - ADV0000017
Title: Divadelní kultura helénismu
Guaranteed by: Departement of Theatre Studies (21-KDV)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2023 to 2023
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 8
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/1, Ex [HT]
Capacity: unlimited / unknown (15)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Alena Sarkissian, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Alena Sarkissian, Ph.D.
Annotation - Czech
Kurz je zaměřen k poznání specifických rysů, kterými se vyznačuje divadelní kultura epochy helénismu. Studuje
tuto charakteristiku od prvních projevů přes jejich plný rozvoj až k období, kdy se helénistická kultura stává
souběžnou s vývojem kultury římské. Ta je helénismem v mnoha ohledech silně ovlivněna, a proto se kurz v
závěru soustředí i k těmto otázkám. Kurz je primárně určen studentům navazujícího magisterského stupně studia,
po konzultaci s vyučujícím může být s ohledem na kapacitu kurzu zapsán i student bakalářského stupně studia.
http://olympos.cz/Antika/SarkissianPODZIM2009.htm
Last update: Pšenička Martin, doc. Mgr., Ph.D. (06.02.2020)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html