SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Seminar of Medieval Art: Plate and Wall Painting during the Reign of Jiří z Poděbrad and Jagiellons - ADU500512 (Mgr from 2019)
Title: Seminář umění středověku: Desková a nástěnná malba za vlády Jiřího z Poděbrad a Jagellonců
Guaranteed by: Institute of Art History (21-UDU)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2020
Semester: winter
Points: 8
E-Credits: 8
Examination process: winter s.:
summer s.:written
Hours per week, examination: winter s.:0/2, C [HT]
summer s.:0/2, Ex [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: ADU100425
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.
PhDr. Jan Klípa, Ph.D.
prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc., dr. h. c.
Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Kateřina Adamcová, Ph.D. (17.09.2019)
Seminář umění středověku
Umění doby husitské, utrakvisté a katolíci, umění za vlády Ladislava Pohrobka a Jiřího z Poděbrad.
Téma středověké semináře navazuje na témata z minulého roku, který byl věnován osobnosti Václava IV. a krásnému stylu. Pozornost bude zacílena na názory husitských reformátorů na umění a jejich odpůrců (diferenciace, problém teorie a praxe) a na problematiku umění husitské doby (malba desková, knižní a nástěnná, plastika). Dotkneme se také problematiky liturgie u utrakvistů a funkci děl v sakrálních prostorách té doby. Diskutována bude úloha objednavatelů. Součástí semínáře budou návštěvy chrámů (např. Týn) a aktuálních výstav ( Václav IV, na Pražském hradě a v Karolinu, výstava gotického umění ve východních Čechách atd.).
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html