SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Philosphy of Art - ADU500503 (Mgr od 2019/2020)
Title: Základy filosofie umění
Guaranteed by: Institute of Art History (21-UDU)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2023
Semester: both
Points: 4
E-Credits: 5
Examination process:
Hours per week, examination: 2/0, Ex [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: AFS500301
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: prof. PhDr. Karel Thein, Ph.D.
Annotation -
Last update: prof. PhDr. Karel Thein, Ph.D. (12.09.2023)
The main (though not exclusive) focus of this course will be on texts relating to the visual arts of the 1960s and 1970s as a period that marks both the end of high modernism and the beginning of all newer ways of making, exhibiting, and perceiving art. The seminar thus deals with the period between the twofold “end of art”: the one announced by Hegel and the one proclaimed by Hans Belting or Arthur Danto some 150 years later. Hence the selection of texts, with a strong representation of art critics and artists themselves rather than professional philosophers (Merleau-Ponty being an exception, as well as Petr Rezek as the only Czech philosopher who repeatedly returns to contemporary art and the interpretation of specific artworks or actions). After an introductory presentation of Hegel’s understanding of art history (and its “end” as the opening of the field for modern art), we will emphasize the simultaneous dematerialization of art and the growing emphasis on the artist’s and the viewer’s bodily situatedness.
Course completion requirements - Czech
Last update: prof. PhDr. Karel Thein, Ph.D. (12.09.2023)

Podmínkou získání atestu je pravidelná účast na semináři a prezentace jednoho z textů. Atest nelze získat pouze písemnou formou.

Literature - Czech
Last update: prof. PhDr. Karel Thein, Ph.D. (12.09.2023)

Veškerá literatura je uvedena v sylabu semináře. Texty budou během semestru přístupné přímo v SISu jako soubory PDF.

Syllabus - Czech
Last update: prof. PhDr. Karel Thein, Ph.D. (01.11.2023)

Upozornění: anglický název odkazuje na texty bez vydaného českého překladu (všechny texty budou během kurzu dostupné přímo v SISu jako PDF)

4. 10. Úvodní představení tématu: Hegelova filosofie umění zahrnující dějiny umění

11. 10. Hegelův odkaz a nové verze (hranic) moderního umění

18. 10. Walter Benjamin, „Umělecké dílo ve věku technické reprodukovatelnosti“; Erwin Panofsky, „Original and Facsimile Reproduction“ = oba texty přiděleny

25. 10. Merleau-Ponty, „Cézannovo pochybování“; Tomáš Murár, „Zrcadlení Cézannem: Poznámka k teorii obrazu u Maurice Merleau-Pontyho“ = oba texty přiděleny

1. 11. Clement Greenberg „Modernistická malba“; Michael Fried, „Modernist Painting and Formal Criticism“ = oba texty přiděleny

8. 11. Rosalind Krauss, „The Originality of the Avant-Garde: A Postmodernist Repetition“ a „Sculpture in the Expanded Field“ = oba texty přiděleny

15. 11. seminář odpadá (Týden humanitních věd)

22. 11. Michael Fried „Umění a objektovost“ = text přidělen

29. 11. Donald Judd, „Specifické objekty“; Petr Rezek, „Proměna plastičnosti“ = oba texty přiděleny

6. 12. Robert Smithson, „The Sedimentation of the Mind: Earth Projects“; Petr Rezek, „Země jako živel a land-art“ = oba texty přiděleny

13. 12. Peter Goldie a Elisabeth Schellekens, „The Chalenge of Conceptual Art“ (1. kap. knihy Who’s Afraid of Conceptual Art?); Wesley D. Cray, „Conceptual Art, Ideas, and Ontology“ = oba texty přiděleny

20. 12. Joseph Kosuth, „Umění následuje filosofii“; Sol LeWitt, „Odstavce o konceptuálním umění“ a „Věty o konceptuálním umění“ = první text přidělen

3. 1. Petr Rezek, „Otázky konceptuálnímu umění“ a „Vztah kritiky ke konceptuálnímu umění“; Roberta Smith, „Conceptual Art: Over, And Yet Everywhere“ = první a třetí text přidělen

10. 1. Petr Rezek, „Setkání s akčními umělci“; Hana Buddeus, „Mezi dokumentem a obrazem. Petr Štembera, Jan Mlčoch, Karel Miller“ = oba texty přiděleny

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html