SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Seminar from gothic ato renaissance Art II: Olomouc (Bc od 2021) - ADU100649 ((Bc from 2021))
Title: Seminář od gotiky k renesanci II: Olomouc (Bc od 2021)
Guaranteed by: Institute of Art History (21-UDU)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2023 to 2023
Semester: summer
Points: 5
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:written
Hours per week, examination: summer s.:0/2, Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: ADU500584
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D.
Ing. Petr Macek, Ph.D.
PhDr. Jan Klípa, Ph.D.
Pre-requisite : ADU100201
Annotation - Czech
OLOMOUC – kapitula, biskupství a katedrála sv. Václava mezi 12. a 16. stoletímOba semestry semináře budou věnovány opět společnému studium jedné konkrétní a velmi obsáhlé uměleckohistorické problematiky. Půjde o olomoucký komplex kapituly, (arci)biskupství, katedrály a sbírek Arcidiecézního muzea se zvláštním zřetelem na artefakty rozličných uměleckých druhů přímo určených do tohoto celku, či druhotně sem vpojených (sbírky Arcibiskupů, Arcidiecézního muzea, obnova a rekonstrukce Zdíkova paláce, katedrály, budov děkanství apod.). V rámci tohoto tématu je možné si vybrat z nabídky, která bude představena semináři, konkrétní dílo, či problém, který bude dále studován, konfrontován či sdílen s ostatními členy semináře. Po dohodě s pedagogy je možné vybírat i z dalších "olomouckých" témat.
Last update: Murár Tomáš, PhDr., Ph.D. (29.09.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html