SubjectsSubjects(version: 944)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Seminar of Medieval Art II: (Bc od 2021) - ADU100622 (Bc from 2021)
Title: Seminář umění středověku II: (Bc od 2021)
Guaranteed by: Institute of Art History (21-UDU)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2023
Semester: summer
Points: 5
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:written
Hours per week, examination: summer s.:0/2, Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: ADU100562
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.
PhDr. Jan Klípa, Ph.D.
Pre-requisite : ADU100201
Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Kateřina Adamcová, Ph.D. (09.09.2022)
Seminář umění středověku
Spiritualita a umění v řádu benediktýnů, prémonstrátů a rytířských řádů (johanité, němečtí rytíři, křížovníci s červenou hvězdou) ve středověku.
Seminář bude po oba dva semestry věnován problematice vztahu řádové spirituality benediktýnů, prémonstrátů a rytířských řádů v historických zemích koruny české a umění (architektura, desková, knižní a nástěnná malba, umělecké řemeslo) ve středověku.
Možná témata:
1.Vznik řádu prémonstrátů a jejich vztah k umění; Kláštery premonstrátů a premonstrátek (monograficky): Strahovský klášter, Doksany, Milevsko, Teplá, Litomyšl, Louka u Znojma, Dolní Kounice, Nová říše; Středověké rukopisy v knihovnách prémonstrátů, atd.
2.Vznik řádu benediktínů a jejich vztah k umění; Kláštery benediktýnů a benediktýnek (monograficky): Břevnov, klášter sv. Jiří, Broumov, benediktýnské kláštery zničené za husitských válek (Opatovice, Postoloprty atd.), nástěnné malby v kostele sv. Jakuba ve Slavětíně a klášter v Postoloprtech, atd.
3.Vznik řádu Johanitů, německých rytířů a křížovníků s červenou hvězdou a jejich vztah k umění; Johanité -kostel Panny Marie pod řetězem v Praze, komenda johanitů ve Strakonicích a v Českém Dubu; komenda řádu německých rytířů v Chomutově a činnost řádu v Pomoří; křížovníci s červenou hvězdou a jejich umělecký mecenát ve středověku, atd.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html