SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Seminar of gothic and renaissance Art I: Sculpture, painting and architecture 13. – 16. century and their contexts (Bc 2016-2021) - ADU100530 ((Bc from 2016 to 2021))
Title: Seminář umění mezi gotikou a renesancí I: Sochařství, malířství a architektura 13.–16. století a jejich kontexty (Bc 2016-2021)
Guaranteed by: Institute of Art History (21-UDU)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2022
Semester: winter
Points: 2
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D.
Ing. Petr Macek, Ph.D.
PhDr. Jan Klípa, Ph.D.
Pre-requisite : ADU100202
Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Seminář Umění středověku II. - Od gotiky k renesanci
doc. PhDr. Michaela Ottová – PhDr. Petr Macek – PhDr. Jan Klípa,
Sochařství, malířství a architektura 13.–16. století a jejich kontexty
Seminář bude věnován aktuálním otázkám studia všech uměleckých druhů v kontextech jejich umístění (sakrální a profánní prostor), funkce (oltářní nástavec, kultické dílo, dekorace apod.) a objednavatelských strategií. Pozornost bude věnována zejména problematice 15. století, včetně krásného slohu (návaznost na loňský rok) a kulturně historickému kontextu vybraných artefaktů z 15. a 16. století s důrazem na konfesní hlediska.
Aktivity semináře:
- společné seminární téma. Pokus o společnou práci, společné přemýšlení a diskuzi. (navazujeme tam, kde jsme skončili... tedy na začátku - Kaple sv. Václava v katedrále sv. Víta ze všech stran
- komentované exkurze po současných výstavách středověkého a raně novověkého umění (Západočeská galerie v Plzni - Nad slunce krásnější, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích - JAKO HOST)
- cvičení z formální analýzy a datování uměleckých děl – tzv. execierung
- reading group - společné čtení a recenze klíčových článků, knih a výstavních katalogů - letos se budeme věnovat zejména publikaci: Imago Imagines a možná i dalším....
- studentské prezentace referátů věnovaných buď monografickému studiu konkrétních uměleckých děl nebo jiným speciálním otázkám po kontextu uměleckých děl ve středověku (architektonický, ikonograficko-ikonologický, objednavatelský, funkční, technologický, liturgický, kultovní, kulturněhistorický kontext apod.) - pokračování z loňského roku...

Návrhy témat referátů - monografické studie uměleckých děl (bude doplněno za zač. roku)
Socha Sv. Václava – Petr Parléř, tzv. Mistr Osvald a katedrála jako kolébka krásného slohu (?)
Madona z minoritského kláštera v Českém Krumlově a nedochovaná socha Assumpty na půlměsíci v katedrále sv. Víta v Praze
Relikviářové busty z Arcibiskupského paláce a umění v Praze ve 2. desetiletí 15. stol.
Roudnická madona a její typologické varianty
Krásný sloh v architektuře?
Architektura po husitských válkách (přelom, či návaznost)
Prašná brána
Ústí nad Labem, kostel Nanebevzetí Panny Marie
Louny, kostel sv. Mikuláše (otázka autorství)
Most, děkanský kostel
Blatná, hrad/zámek
Jihočeská pozdní gotika (přehled a charakteristika regionu)
Mistr IP
Majster Pavol z Levoče
Last update: Adamcová Kateřina, Mgr., Ph.D. (16.06.2021)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html