SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Readings in Elective Language II - ADI400024
Title: Četba ve zvoleném jazyce II
Guaranteed by: Department of Middle Eastern Studies (21-KBV)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2010
Semester: winter
Points: 4
E-Credits: 8
Examination process: winter s.:
summer s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, C [HT]
summer s.:0/2, C [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: PhDr. Petr Kučera, Ph.D.
PhDr. Zuzana Kříhová, Ph.D.
Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: BVAKUCER (25.05.2005)
Kurz navazuje na Četbu ve zvoleném jazyce I (anotace viz DI400021). Zaměřuje se na složitější texty a prohloubení výkladu gramatických jevů.
Literature - Czech
Last update: BVAKUCER (06.05.2008)

Literatura:

Literatura bude poskytnuta vyu?ujícím. Jedná se o novinové ?lánky, odborné texty a kapitoly z literárních d?l, která

budou na hodin? ?tena.

Dopl?ující literatura:

Alev Tekinay, Günayd?n. Einführung in die moderne türkische Sprache II. Wiesbaden: Reichert 2005.

Mehmet Hengirmen a Nurettin Koç, Türkçe o?reniyoruz III-IV. Ankara: Engin 1983 (nové vydání 1990).

Herbet Jansky, Lehrbuch der Türkischen Sprache. Wiesbaden: Otto Harrassowitz 1986 (11. p?epracované vydání).

Geoffrey Lewis, Turkish Grammer. Oxford University Press 2001 (2. vydání).

Syllabus - Czech
Last update: BVAKUCER (22.04.2008)

Sylabus kurzu

Zimní semestr:

1. úvod, krátký nau?ný text

2. gramatika, stylistika

3. literární text 1 - próza

4. gramatika, stylistika

5. literární text 2 - próza

6. gramatika, stylistika

7. novinový ?lánek 1

8. gramatika, stylistika

9. novinový ?lánek 2

10. gramatika, stylistika

11. ekonomický text

12. gramatika, stylistika

13. novinový ?lánek 3

Letní semestr:

1. gramatika, stylistika

2. text - literární kritika

3. text - právo

4. technický text

5. text - historie

6. gramatika, stylistika

7. text - náboženství

8. literární text 3 - poezie

9. text - léka?ství

10. text - sport

11. novinový ?lánek 4

12. literární text 4 - fejeton/sloupek

13. literární text 5 - úryvek z románu

Požadavky na zápo?et: pravidelná ú?ast na hodinách, test na konci

každého semestru

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html