SubjectsSubjects(version: 944)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
- - ADE511034
Title: Valenz: Theorie und Anwendung
Guaranteed by: Institute of Germanic Studies (21-UGS)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2023
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: not taught
Language: German
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. PhDr. Marie Vachková, Ph.D.
Is interchangeable with: ADE51103P
Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: doc. PhDr. Marie Vachková, Ph.D. (02.02.2023)
Seminář je určen primárně pro magisterské studium, jeho cílem je zmapovat hlavní teoretické přístupy k valenci a seznámit s praktickými aplikacemi (především webovými), které Vám pomohou při studiu německé gramatiky a později v učitelské praxi. V kurzu jsou vítáni i zájemci z bakalářského studia s hlubším zájmem o fenomén valence a možnosti digitálních zdrojů resp. jejich využití v jazykové praxi. Součástí výuky jsou i referáty a diskuse k nim. Tematicky se seminář opírá o nejnovější odbornou literaturu.
Aim of the course - Czech
Last update: doc. PhDr. Marie Vachková, Ph.D. (02.02.2023)

Poskytnout solidní přehled o gramatických pojetích valence, kriticky je popsat a uvést do několika oblastí  praxe, kde lze tyto teorie aplikovat.

Course completion requirements - Czech
Last update: doc. PhDr. Marie Vachková, Ph.D. (02.02.2023)

Referát, aktivní účast, soustavná příprava.

Literature - Czech
Last update: doc. PhDr. Marie Vachková, Ph.D. (02.02.2023)

Výuka je založena na elektronických materiálech, které vyučující určuje z hodiny na hodinu, přičemž hlavními zdroji jsou následující publikace, viz obsáhlý sborník studií odDomínguez Vázquez, Mª José: „Zu Valenzreduktionen und indirekten Charakterisierungen. Versteckte Information in E-VALBU„, en: Domínguez Vázquez, Mª J. & Eichinger, L. M. (eds.): Valenz im Fokus: Grammatische und lexikographische Studien zu Ehren von Jacqueline Kubczakhttp://www1.ids-mannheim.de/fileadmin/aktuell/kolloquien/Kolloquium_Valenz_im_Fokus_2013.pdf

 Výběr z německy psaných studií od Maria José DOMÍNGUEZ VÁZQUEZ, která se soustředí na aplikaci valence pro výuku němčiny jako cizího jazyka (bibliografie publikací na https://www.emlex.phil.fau.de/ueberuns/publikationen/dozenten/dominguez-vazquez/) 

Ostatní zdroje: VALBU (https://grammis.ids-mannheim.de/systematische-grammatik/2912)

Dále pak k prameny k českým valenčním slovníkům ve výběru dle aktuálního programu.

Teaching methods - Czech
Last update: doc. PhDr. Marie Vachková, Ph.D. (02.02.2023)

Krátké teoretické úvody, analýzy vybraných zdrojů a jevů, domácí příprava, analýzy vypracovaných úkolů z hodiny na hodinu.

Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. PhDr. Marie Vachková, Ph.D. (02.02.2023)

Referát, aktivní účast, kontinuální příprava, 75% docházka.

Syllabus - Czech
Last update: doc. PhDr. Marie Vachková, Ph.D. (15.02.2023)

HLAVNÍ OKRUHY:

1. Úvod do fenoménu valence, organizační záležitosti, komentář k programu, podmínky práce s korpusy německými a českými, pomůcky atd.

2.  České valenční slovníky, nabídka, kritika

3. Valence v němčině a její zpracování v gramatikách

4. Valence ve slovnících všeobecných, speciálních dále pak výkladových a překladových

5. Didaktické aspekty: zprostředkování valence v rámci výuky

Entry requirements - Czech
Last update: doc. PhDr. Marie Vachková, Ph.D. (02.02.2023)

Zkouška z úvodu do jazyka.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html