SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Modern German Philosophy - ADE511016
Title: Moderne deutsche Philosophie
Guaranteed by: Institute of Germanic Studies (21-UGS)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2020
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/1, Ex [HT]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: German
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: PhDr. Jiří Starý, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Jiří Starý, Ph.D.
Annotation - German
Last update: PhDr. Jiří Starý, Ph.D. (18.01.2024)
Cílem přednášky je seznámit posluchače přehledně s hlavními postavami a proudy moderní evropské filosofie od počátku 20. století po postmodernu a se základními problémy, jež byly v této době tematizovány. Důraz bude kladen na filosofii německy mluvících zemí. Přednáška by měla posluchače prakticky zasvětit do interpretace moderních filosofických textů a problémů spojených s jejich překladem.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html