SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
German Philosophy of the XIX. Century - ADE511015
Title: Deutsche Philosophie des 19. Jahrhunderts
Guaranteed by: Institute of Germanic Studies (21-UGS)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2021 to 2023
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1, C [HT]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: PhDr. Jiří Starý, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Jiří Starý, Ph.D.
Class: Exchange - 08.1 Philosophy
Files Comments Added by
download Bergson, Die beiden Quellen der Moral und der Religion.pdf PhDr. Jiří Starý, Ph.D.
download Friedrich Nietzsche - Das Hauptwerk.pdf PhDr. Jiří Starý, Ph.D.
download Georg Wilhelm Friedrich Hegel - Phänomenologie des Geistes.pdf PhDr. Jiří Starý, Ph.D.
download James, The Meaning of Truth.pdf PhDr. Jiří Starý, Ph.D.
download Karl Marx - Das kapital.pdf PhDr. Jiří Starý, Ph.D.
download Lukacs, Freie oder gelenkte Kunst.pdf PhDr. Jiří Starý, Ph.D.
download Max Stirner - Der Einzige und sein eigentum (2).pdf PhDr. Jiří Starý, Ph.D.
download Sigmund Freud - Die Traumdeutung.pdf PhDr. Jiří Starý, Ph.D.
download Simmel, Philosophie des Geldes.pdf PhDr. Jiří Starý, Ph.D.
download Spengler, Der Untergang des Abendlandes.pdf PhDr. Jiří Starý, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Štěpán Zbytovský, Ph.D. (24.02.2024)
Cílem předmětu je přehledně seznámit posluchače s německou filosofií 19. století, přičemž jejím těžištěm budou
zejména ty postavy, které se staly základem moderního evropského myšlení, ať už se jedná o vrcholnou romantickou
filosofii (Hegel, Schelling), mladohegeliánství (Feuerbach, Marx, Stirner), ranou modernu (Nietzsche), počátky
psychoanalýzy (Freud) či filosofickou sociologii (Tönnies, Simmel).
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html