SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
German Philosophy of the XIX. Century - ADE510015E
Title: Německá filozofie 19. století
Guaranteed by: International Office (21-ZO)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2021
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1, Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: ADE510015
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: PhDr. Jiří Starý, Ph.D.
WS schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: PhDr. Jiří Starý, Ph.D. (18.01.2024)
THIS CODE WAS CREATED SPECIFICALLY FOR ERASMUS STUDENTS.

If you are an exchange student and you need a grade for this course, you should sign up for this code.

For more information about the course, click on the link next to "is provided by" above.

Cílem kurzu je přehledně seznámit posluchače s německou filosofií 19. století, přičemž jejím těžištěm budou zejména ty postavy, které se staly základem moderního evropského myšlení, ať už se jedná o vrcholnou romantickou filosofii (Hegel, Schelling), mladohegeliánství (Feuerbach, Marx, Stirner), ranou modernu (Nietzsche), počátky psychoanalýzy (Freud) či filosofickou sociologii (Tönnies, Simmel). Kurz bude kombinovat přednáškovou formu s četbou, překladem a interpretací filosofických textů.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html