SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
German Literature before 1700 - ADE510009
Title: Deutsche Literatur bis 1700
Guaranteed by: Institute of Germanic Studies (21-UGS)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2023 to 2023
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, C [HT]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: German
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. Manfred Weinberg
Teacher(s): prof. Manfred Weinberg
Is interchangeable with: ADE511009
Annotation - Czech
Cílem předmětu je podat přehled epoch německé literatury do r. 1700 v kontextu dobových politických poměrů
(sociálních struktur, státních a mocenských útvarů), filosofických proudů a kultury (architektury, výtvarného
umění, hudby). Výklad bere průběžně ohled na to, že středověká a raně novověká umělecká paradigmata i funkce
a pozice umění jsou odlišné od moderních a že je k nim třeba posluchačům zprostředkovat specifické klíče.
Last update: Andrlová Jarmila, Mgr. (29.11.2023)
Course completion requirements - German

Klausur zu den Vorlesungsinhalten.

Last update: Zbytovský Štěpán, Mgr., Ph.D. (20.09.2021)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html