SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Bachelor Seminar - ADE100029
Title: Bakalářský seminář
Guaranteed by: Institute of Germanic Studies (21-UGS)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2018
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
summer s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, C [HT]
summer s.:0/2, C [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: German
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: ADE500033
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. PhDr. Marie Vachková, Ph.D.
PhDr. Mgr. Vít Dovalil, Ph.D.
prof. Manfred Weinberg
Interchangeability : ADE100069
Is interchangeable with: ADE200019, ADE100069
Annotation - Czech
Seminář bude zaměřen na metodické vedení k technice psaní odborně zaměřené práce většího rozsahu v rovině obecné, i
na konkrétní bakalářské práce. Bude požadována schopnost kritického zhodnocení literatury a pramenů v předběžné
shromažďovací fázi i jeho písemná formulace v práci samé. Vznikající jednotlivé kapitoly budou studenty průběžně
prezentovány a ostatními posuzovány, což současně poslouží jako příprava k obhajobě bakalářské práce.Literatura a
jednotlivá témata sylabu budou specifikovány podle zaměření jednotlivých prací.
Last update: Zbytovský Štěpán, Mgr., Ph.D. (08.08.2008)
Syllabus - Czech

Předpokládaný průběh v zmimním semestru:

1.-3. Propedeutika k psaní bakalářské práce, rozvržení témat.

4.-13. Prezentace témat bakalářských prací formou referátu. Následný komentář.

Předpokládaný průběh v letním semestru:

1.-10. Sestavení konečné bibliografie, vytvoření konečné verze členění práce a zpracovávání tématu.

11.-13. Prezentace vybraných problémů, týkajících se zvoleného tématu.

Last update: Zbytovský Štěpán, Mgr., Ph.D. (08.08.2008)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html