SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Introduction to Translation Theory and Practice - ADDL0003
Title: Překladatelská propedeutika
Guaranteed by: Institute of Translation Studies (21-UTRL)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2020
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 6
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: ATN210005
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Monika Žárská
Is interchangeable with: ATN210005
Annotation - Czech
Předmět seznamuje studenta s metodami a modely komplexní překladatelské analýzy sdělení výchozího textu (českého a cizojazyčného) v jeho kontextu. Cílem je rozvoj textově-analytické dovednosti s využitím komunikační kompetence v obou jazykově-kulturních oblastech a s aplikací již osvojených teoretických poznatků; poskytuje přípravu pro Základy teorie překladu a Překlad I (DE-CS), Překlad II (CS-DE) a Překlad III (DE-CS). V semináři se pracuje s různými žánrověstylistickými útvary; důraz je kladen na porozumění, interpretaci smyslu, makro- a mikrostrukturní analýzu, funkčně stylistické dominanty, pragmatiku/ sémiotiku textu, jakož i na identifikaci překladatelských problémů plynoucích z jazykových a kulturních rozdílů v konkrétním překladatelském kontextu.
Last update: Mračková Vavroušová Petra, PhDr. Mgr., Ph.D. (17.09.2020)
Literature - Czech

Základní literatura:
GONZÁLEZ DAVIES M. Mutiple voices in the Translation Classroom. Amsterdam: 2004.
HAUSENBLAS, K. Výstavba jazykových projevů a styl. Praha: 1972.
LEVÝ, J. Umění překladu. 4. vyd. Praha: 2013.
NORD, Ch. Textanalyse und Übersetzen. Tübingen: 2003.


Další literatura:
CVRČEK, V. Mluvnice současné češtiny. 1, Jak se píše a jak se mluví. Praha: 2010.
HAUSENBLAS, K. Od tvaru k smyslu textu. Praha: 1996.
KNITTLOVÁ, D. et al. Překlad a překládání. Olomouc: 2010.
STOLZE, R. Übersetzungstheorien: eine Einführung. 2005.
www.phil.muni.cz/stylistika.
Odborné časopisy, další internetové zdroje.

Last update: Mračková Vavroušová Petra, PhDr. Mgr., Ph.D. (17.09.2020)
Syllabus - Czech

1. Vymezení textového typu, žánru apod. a jeho důsledky pro překlad.
2. Vnětextové faktory.
3. Vnitrotextové faktory.
4. Texty prakticky odborné.
5. Texty teoreticky odborné.
6. Texty právnické a administrativní I.
7. Texty právnické a administrativní II.
8. Texty publicistické.
9. Texty literární.
10. Fáze překladatelského procesu.
11. Revize textu.
12. Jazykové korpusy a jejich využití pro překlad I.
13. Paralelní a srovnatelné korpusy.

Last update: Mračková Vavroušová Petra, PhDr. Mgr., Ph.D. (17.09.2020)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html