SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Czech as a foreign language – Exam – B2 - ACN500045
Title: Zkouška z češtiny jako cizího jazyka – B2
Guaranteed by: Institut of Deaf Studies (21-UJKN)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2017
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 6
Examination process: combined
Hours per week, examination: 0/0 Ex [hours/week]
Capacity: winter:unknown / unknown (1)
summer:unknown / unknown (1)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
can be fulfilled in the future
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. (14.09.2019)
Zkouška je modifikovanou verzí zkoušky z češtiny jako cizího jazyka na úrovni B2 dle SERRJ - je určená pro neslyšící studenty napříč UK.
Aim of the course - Czech
Last update: Mgr. Radka Zbořilová (08.04.2015)

Cílem zkoušky je prověřit studentovy znalosti českého jazyka zkouškou na úrovni B2 dle SERRJ. Předmětem zkoušky je pouze psaná čeština. 

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. (21.03.2014)

Hodnocení zkoušky:

Pro úspěšné složení zkoušky je nutné dosáhnout nejméně 60 % bodů v každé z jednotlivých částí zkoušky (převod procent na známky viz níže). Výsledná známka z celé zkoušky je průměrem známek z jednotlivých částí zkoušky.

Převod procent na známky u jednotivých částí zkoušky:
100-85 % = výborně
84-70 % = velmi dobře
69-60 % = dobře
59-0 % = neuspěl

Literature - Czech
Last update: Mgr. Štěpán Matějka (17.03.2014)
Doporučené materiály k přípravě:

ADAMOVIČOVÁ, A. - HRDLIČKA, M. Basic Czech III. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2010. ISBN 978-80-246-1796-1.

ADAMOVIČOVÁ, A. Nebojte se češtiny: konverzace pro středně pokročilé. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2005. ISBN 978-80-246-1059-7.

BISCHOFOVÁ, J. - HASIL, J. - HRDLIČKA, M. - KRAMÁŘOVÁ, J. Čeština pro středně a více pokročilé. 3. vyd. Praha: Karolinum, 2012. ISBN 978-80-246-1793-0.

ČADSKÁ, M. - VLASÁKOVÁ, K. Certifikovaná zkouška z češtiny pro cizince CCE-B2 (cvičná sada). Praha: Karolinum, 2009. ISBN 978-80-246-1623-0.

KRAUS, J. Písemnosti v našem životě. 2. upr. vyd. Praha: Fortuna, 2005. ISBN 80-716-8920-3.

MACUROVÁ, A. - HUDÁKOVÁ, A. - OTHOVÁ, M. Rozumíme česky: učebnice pro neslyšící. 1. vyd. Praha: DIVUS, 2003. ISBN 80-867-9214-5.

NEKOVÁŘOVÁ, A. Čeština pro život: 15 moderních konverzačních témat. 1. vyd. Praha: Akropolis, 2006. ISBN 80-869-0323-0.

NEKOVÁŘOVÁ, A. Čeština pro život 2: 15 moderních konverzačních témat. 1. vyd. Praha: Akropolis, 2012. ISBN 978-80-87481-52-3.

Další obvyklé středoškolské a vysokoškolské učebnice češtiny, příručky, mluvnice, slovníky.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Štěpán Matějka (17.03.2014)
Zkouška má tři části:

1. část - Test - 90 minut

  • četba s porozuměním (několik různě dlouhých textů, různé typy otázek ověřující porozumění textu, chápání a vyvozování souvislostí)
  • gramaticko-lexikální část (texty a otázky zaměřené na znalost gramatiky ČJ a na slovní zásobu)

2. část - Písemná práce - 75 minut

  • produkce vlastního textu na zvolené téma (výběr ze dvou zadání)

3. část - Konverzace prostřednictvím chatu - 20-30 minut

  • písemná konverzace navazující na obsah testu i písemné práce + konverzace na téma vztahující se ke studovanému oboru

Mezi jednotlivými částmi zkoušky má student nárok na přestávku.

V průběhu celé zkoušky je možné používat obvyklé slovníky a gramatické tabulky.

Entry requirements - Czech
Last update: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. (21.09.2018)

Zkouška je určena pro neslyšící studenty napříč UK, pro něž je prvním jazykem český znakový jazyk. Přihlášení ke zkoušce prosíme předem konzultovat s dr. Hudákovou.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html