SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Selected Topics in Psychology for Deaf Studies - ACN300620
Title: PVS/VS Vybraná témata z psychologie pro studenty oboru Deaf Studies
Guaranteed by: Institut of Deaf Studies (21-UJKN)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2019
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2 C [hours/week]
Capacity: unknown / 14 (14)
Min. number of students: 4
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.
PhDr. Marie Bendová
Teacher(s): PhDr. Marie Bendová
Annotation - Czech
Last update: PhDr. Marie Bendová (27.01.2020)
Seminář je veden snahou rozšířit přehled studentů o aktuálních tématech současné psychologie v kontextu odborných témat specifických pro obor Čeština v komunikaci neslyšících/Deaf studies.
Aim of the course - Czech
Last update: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. (28.01.2020)

Nabídnout studentům další či hlubší vhled do vybraných psychologických témat spojených s oborem Deaf Studies.

Course completion requirements - Czech
Last update: PhDr. Marie Bendová (27.01.2020)

Prezentace (cca 15 minut) či esej vztažená k probíraným tématům s využitím alespoň 2 relevantních odborných zdrojů. Témata budou rozdělena během prvních výukových hodin.

80% účast.

Literature - Czech
Last update: PhDr. Marie Bendová (27.01.2020)

Seznam doporučené literatury bude průběžně upravován na základě témat vybraných pro seminář.
 
Knižní zdroje a články:

Anderson, M. L., Leigh, I. W., & Samar, V. J. (2011). Intimate partner violence against deaf women: A review. Aggression and Violent Behavior, 16(3), 200-206.

Margaret Brown, P., & Cornes, A. (2015). Mental health of deaf and hard-of-hearing adolescents: What the students say. Journal of deaf studies and deaf education, 20(1), 75-81.

Drescher, Judy, "Deaf in Her Own Way: The Role of Identity in Social Justice Leadership" (2018). Ed.D. Student Works: Coursework. Retrieved from: https://digitalcommons.molloy.edu/edd_student/1

McIlroy, G., & Storbeck, C. (2011). Development of deaf identity: An ethnographic study. The Journal of Deaf Studies and Deaf Education, 16(4), 494-511.

Pollard, R. Q., Jr. (1996). Professional psychology and deaf people: The emergence of a discipline. American Psychologist, 51(4), 389–396. https://doi.org/10.1037/0003-066X.51.4.389

Hauser, P. C., O’Hearn, A., McKee, M., Steider, A., & Thew, D. (2010). Deaf epistemology: Deafhood and deafness. American annals of the deaf, 154(5), 486-492.

Hole, R. (2007). Narratives of identity: A poststructural analysis of three Deaf women’s life stories. Narrative inquiry, 17(2), 259-278.

Horejes, T. D. (2012). Social Constructions of Deafness: Examining Deaf Languacultures in Education.Washington, DC: Gallaudet University Press.

Marschark, M., Zettler, I., & Dammeyer, J. (2017). Social dominance orientation, language orientation, and deaf identity. The Journal of Deaf Studies and Deaf Education, 22(3), 269-277.

Meador, H. E., & Zazove, P. (2005). Health care interactions with deaf culture. The Journal of the American Board of Family Practice, 18(3), 218-222.

Runswick‐Cole, K., & Goodley, D. (2013). Resilience: A disability studies and community psychology approach. Social and Personality Psychology Compass, 7(2), 67-78.

Sacks, O., 1933-2015. Seeing Voices: a Journey into the World of the Deaf. Berkeley: University of California Press, 1989.

Sparrow, R. (2005). Defending deaf culture: The case of cochlear implants. Journal of Political Philosophy, 13(2), 135-152.

Szarkowski, A., & Brice, P. (2018). Positive Psychology in Research with the Deaf Community: An Idea Whose Time Has Come. The Journal of Deaf Studies and Deaf Education, 23(2), 111-117.

Szwed, M., Bola, Ł., & Zimmermann, M. (2017). Whether the hearing brain hears it or the deaf brain sees it, it’s just the same. Proceedings of the National Academy of Sciences, 114(31), 8135-8137.

Zand, D. H., & Pierce, K. J. (Eds.). (2011). Resilience in deaf children: Adaptation through emerging adulthood. Springer Science & Business Media.

 

Internetové zdroje:

https://acadeafic.org/

http://gupress.gallaudet.edu/annals/ 

https://www.facebook.com/Tais.illu/

https://academic.oup.com/jdsde

https://www.unusualverse.com/2020/01/sign-language-functioning-brain.html?m=1&fbclid=IwAR0HjG5xKB79bgRNTG1Aj5_XakdsFzapnT6kata5nbZce4hzbO-x4tXwTys

http://www.worldhealthsign.com/index.html

 

 

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Marie Bendová (19.02.2020)

Záměrem kurzu je nabídnout předmět šitý „na míru“ účastníkům a jejich profesnímu zájmu - na první hodině jsou studenti seznámeni se širším zařazením oboru a s tématy, kterým se lze během semestru věnovat (např. psychohygiena, psychologie komunikace, kulturně specifické jevy; mohou navrhnout i studenti). Přesný sylabus/seznam témat bude tedy stanoven až během prvních setkání.

 

Témata (k 17. 2. 2020):

 

24.2. – Identita (obecné informace)


2.3. – Identita neslyšícího, nedoslýchavého, CODA


9.3. – Deaf culture v kontextu nových medicínských možností


23.3. – Sociálně psychologické aspekty Deaf culture (Deaf woman)


30.3. – Neslyšící (osoba se sluchovou ztrátou) v roli odborníka


6.4. – Psychologie komunikace


20.4. – Mozek a jazyk


4.5. – Psychologické aspekty profese tlumočníka/pedagoga


11.5. – Psychohygiena a zápočet

Entry requirements - Czech
Last update: PhDr. Marie Bendová (19.02.2020)

Vhodná je osobní zkušenost a kontakt s neslyšícími lidmi/osobami se sluchovou ztrátou, užitečné jsou komunikační kompetence v českém znakovém jazyce.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html