SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
What hasn´t fit into the "Guide" - ACN300619
Title: PVS/VS Co se do Průvodce nevešlo
Guaranteed by: Institut of Deaf Studies (21-UJKN)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2019
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2 C [hours/week]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.
Bc. Petr Pánek
Teacher(s): Bc. Petr Pánek
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. (28.01.2020)
Známé, opomíjené i zcela zapomenuté české neslyšící osobnosti 19. a 20. století na pozadí doby.
Aim of the course - Czech
Last update: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. (28.01.2020)

a) Orientace v klíčových událostech českých Neslyšících v 19. a 20. století

b) Orientační znalost předních osobností českých Neslyšících

c) Podnícení badatelského zájmu studentů o dějiny českých Neslyšících

d) Zvládnutí komunikace v klubu neslyšících a realizace rozhovoru s pamětníky

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. (28.01.2020)

Studenti si společně rozdělí několik osobností, které na konci semestru představí spolužákům formou prezentace; aktivní účast na semináři.

Literature - Czech
Last update: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. (28.01.2020)

Hrubý, J.: Velký ilustrovaný Průvodce neslyšících a nedoslýchavých po jejich vlastním osudu, 1. díl. Praha: Septima, 1999.

Poláček, I.; Žamboch, S.: Po stopách brněnských neslyšících a jejich organizací aneb Vyhnanci ve vlastním domě. Brno: UNB, z.ú., 2019.

Časopisy Gong, Obzor hluchoněmých, Přítel, Svépomoc neslyšících, Unie, Zájmy Hluchých a další

 

Další zdroje dle situace: rozhovory s pamětníky, historické filmy z komunity českých Neslyšících...

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. (28.01.2020)

Kurz v samostatných "kapitolách" představuje někdy slavné, jindy (polo)zapomenuté, vždy však zajímavé postavy a jejich příběhy z dávné i nedávné historie českých Neslyšících.

  

1. Úvod do předmětu, seznámení s obsahem semináře, jeho náplní a požadavky

2. Shrnutí toho, co společně víme a nevíme

3. Představení jednotlivých témat kurzu

    - (polo)zapomenutí zakladatelé a funkcionáři

    - (polo)zapomenutí učitelé

    - (polo)zapomenutí sportovci

    - (polo)zapomenutí umělci

    - (polo)zapomenutí tlumočníci

4. Zadání seminárního úkolu k zápočtu – badatelský úkol

5. Osobnosti a souvislosti s dobou, v níž žili

    - seznámíme se s příběhem Josefa Kubíka, Huberta Kauznera, Rostislava Vaňka, Marie Horálkové, Miloše Lásky, Bedřicha Sigana, Marie Kopecné, Vladimíra Čížka, rodiny Pokorných a mnoha dalších

    - jejich příběhy budeme ilustrovat archivními filmovými záběry

Entry requirements - Czech
Last update: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. (25.01.2020)

Kurz je určen primárně studentům 1. ročníku bakalářského studia oboru Čeština v komunikaci neslyšících. Otevřen je však i dalším zájemcům.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html